Se hit – bostäder över från dagens bostadsteckning

2024-02-13/av bostad

Utlysning av post

2024-02-13/av 1q

Utlysning av resestipendium till KSO

2024-02-12/av 1q

Utlysning av post

2024-02-01/av 1q

Kallelse till Landskap I VT24

2024-01-31/av 1q

Utlysning av post

2024-01-18/av 1q

Utlysning sittningsstipendie

2024-01-17/av 1q

Nationspoäng VT24

2024-01-15/av 1q

Utlysning av redaktionsassistent VT24

2024-01-15/av 1q

Mottagningstider under jul och nyår 2023-2024

2023-12-18/av 1q

Utlysning av poster och tjänster VT24

2023-12-18/av 1q

Förnyelse Snerikes bostadskö 2024

2023-12-15/av bostad

Utlysning av Brygganvärdar 2024

2023-12-11/av 1q

Utlysning av poster VT24

2023-12-11/av 1q

Kallelse till Landskap III

2023-11-29/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för vårterminen och helåret 2024

2023-11-22/av 1q

Kära Södermanland-Nerikingar

2023-11-11/av 1q

Utlysning av 1st tjänst som Valborgsvärd 2024

2023-11-08/av 1q

Utlysning nationsstipendier HT23

2023-11-03/av 1q

Utlysning sittningsstipendie

2023-11-02/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för vårterminen och helåret 2024

2023-10-30/av 1q

Kallelse till Landskap II HT23

2023-10-18/av 1q

Utlysning sittningsstipendier

2023-10-04/av 1q

Utlysning av Valborgsvärdar 2024

2023-09-25/av 1q

Utlysning av assistent för tredje kurator

2023-09-21/av 1q

Utysning av resestipendium till Blekingska i Lund

2023-09-18/av 1q

Kallelse till Landskap I HT23

2023-08-30/av 1q

Nationspoäng HT23

2023-08-28/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för höstterminen 2023

2023-08-14/av 1q

Resestipendium till Det Norske Studentersamfund

2023-08-07/av 1q

Utlysningar av poster och tjänster

2023-07-11/av 1q

Sommarens mottagningstider

2023-06-16/av 1q

Utlysning av poster och tjänster

2023-05-18/av 1q

Utlysning resestipendier

2023-05-11/av 1q

Utlysning sittningsstipendier

2023-05-11/av 1q

Kallelse till Lanskap III VT23

2023-05-03/av webadmin

Utlysningen Vårbalsamordnare

2023-04-21/av 1q

Utlysning Majsången

2023-04-21/av 1q

Utlysning nationsstipendier

2023-04-21/av 1q

Kallelse till högtidslandskap

2023-04-20/av 1q

Utlysning av Jan Mårtenssons stipendiefond

2023-04-12/av 1q

Kallelse till Landskap II å Södermanlands-Nerikes nation.

2023-03-31/av 1q

Nytt brandlarm i kv. Triangeln

2023-03-29/av 1q

Utlysning medlem i jämlikhetsgruppen

2023-03-03/av 1q

Utlysning Leif Lewins stipendium

2023-03-02/av 1q

Utlysning av Brygganvärdar 2023

2023-02-06/av 1q

Resestipendium till Studenterforeningen i Köpenhamn

2023-02-03/av 1q

Utlysning poster och tjänster för VT23 och för 2023

2023-02-03/av 1q

Kallelse till Landskap I VT23

2023-02-01/av 1q

Ansökan om Nationspoäng

2023-01-17/av 1q

Utlysning poster för VT23

2023-01-02/av 1q

Information om inskrivningen

2022-12-29/av 1q

Resestipendium till S:t John’s College i Cambridge

2022-12-15/av 1q

Utlysning av poster och tjänster VT23 samt 2023

2022-12-15/av 1q

Utlysning av poster och tjänster VT23 samt 2023

2022-11-24/av 1q

Utlysning sittningstipendie

2022-11-14/av 1q

Utlysning av posten Valborgsvärd

2022-11-10/av 1q

Utlysning nationsstipendier

2022-10-28/av 1q

Utlysning av sittningsstipendier

2022-10-27/av 1q

Resestipendium till Blekingska nationen i Lund

2022-10-27/av 1q

Kallelse till Landskap II HT22

2022-10-19/av 1q

Utlysning av posten Valborgsvärd

2022-10-06/av 1q

Audition för Mohrens sista suck

2022-10-05/av 1q

Utlysning av poster och tjänster

2022-09-29/av 1q

Utlysning av resestipendie

2022-09-22/av 1q

Utlysning av poster och tjänster

2022-09-15/av 1q

Utlysning av poster och tjänster

2022-09-01/av 1q

Kallelse till Landskap I HT22

2022-09-01/av 1q

Ansökan om Nationspoäng

2022-08-30/av 1q

Extrainsatt Sommarmottagningstid

2022-08-09/av 1q

Resestipendium KSO:s Årsfest

2022-07-13/av 1q

Utlysning DJ-Ansvarig

2022-07-05/av 1q

Utlysning av poster och tjänster HT22

2022-06-14/av 1q

Utlysning Producent Mohrens sista suck

2022-06-14/av 1q

Resestipendium till Burschenschaft Arminia Marburg

2022-05-10/av 1q

Utlysningar till sommaren och hösten 2022

2022-05-05/av 1q

Maigalla i Oslo – Resestipendium

2022-04-25/av 1q

Utlysningar till Vårbalen den 14 maj

2022-04-11/av 1q

Kallelse Landskap III

2022-04-08/av 1q

Kallelse Högtidslandskap den 30 april och 1 maj

2022-04-05/av 1q

Utlysning av Jan Mårtenssons stipendiefond

2022-03-30/av 1q

Utlysning av nationsförvaltade stipendier

2022-03-30/av 1q

After Work med Seniorföreningen

2022-03-30/av 1q

Majsångsstipendiet

2022-03-28/av 1q

Årsfest å Nylands Nation

2022-03-14/av 1q

Kallelse Landskap II

2022-03-07/av 1q

Utlysning av vikarierande köksmästare vt 22

2022-03-01/av 1q

Leif Lewins stipendium

2022-02-11/av 1q

Utlysning av tjänster

2022-02-10/av 1q

Landskap I

2022-01-28/av 1q

Utlysning av valborgsvärdar och släppchef

2022-01-27/av 1q

Ansökan om nationspoäng

2022-01-20/av 1q

Medlemmar till jämlikhetsgruppen

2022-01-20/av 1q

Utlysning av städbolag och uthyrningsassistent

2022-01-14/av 1q

Utlysning av Brygganvärdar 2022

2022-01-06/av 1q

Utlysning av tjänsten vikarierande köksmästare

2021-12-22/av 1q

Utlysningar av poster och tjänster

2021-12-21/av 1q

Landskap III

2021-12-01/av 1q

Utlysning valborgsvärdar 2022

2021-11-22/av 1q

Utlysningar för vårterminen 2022

2021-11-22/av 1q

Utlysning av stipendiet Kalle Ströms flit

2021-11-12/av 1q

Utlysta stipendier för höstterminen 2021

2021-10-27/av 1q

Landskap II

2021-10-20/av 1q

Utlysning av stipendier och resestipendier

2021-10-11/av 1q

Utlysning vikarierande barmästare för höstterminen 2021

2021-10-06/av 1q

Resestipendie Köpenhamn

2021-09-27/av 1q

Utlysning – medlemmar till jämlikhetsgruppen ht2021

2021-09-24/av 1q

Utlysning av tjänster under höstterminen 2021

2021-09-13/av 1q

Utlysning av vikarierande barmästare

2021-09-08/av 1q

Utlysning av Ferierestaurangvärdar 2021/2022

2021-09-01/av 1q

Utlysning av nationspoäng, resestipendium, poster och tjänster HT21

2021-08-30/av 1q

Landskap I

2021-08-30/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för HT21

2021-08-06/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för HT21

2021-08-02/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för HT21

2021-05-12/av 1q

Kallelse till Landskap III VT21

2021-05-05/av 1q

Utlysning av nationsstipendier VT21

2021-03-26/av 1q

Kallelse till Landskap II VT21

2021-03-24/av 1q

Digitala mottagningstider vecka 11

2021-03-15/av 1q

Anmälan till Landskap II VT21

2021-03-11/av 1q

Utlysning Jämlikhets- & Miljögruppen VT21

2021-02-19/av 1q

Landskap I VT21 – Kallelse och Anmälan

2021-02-10/av 1q

Utlysning stipendier

2021-01-28/av 1q

Ansökan nationspoäng VT21

2021-01-20/av 1q

Utlysning Städbolag

2021-01-17/av 1q

Utlysning poster & tjänster VT21

2021-01-16/av 1q

Utlysning Valborgsvärd 2021

2021-01-16/av 1q

Utlysning Bryggan 2021

2021-01-15/av 1q

Utlysning kuratorsassistent & ekonomiassistent

2020-12-23/av 1q

Utlysning Städbolagstjänster VT21

2020-12-14/av 1q

Landskap III HT20 – Kallelse och Anmälan

2020-11-30/av 1q

Utlysning SN-shop – Nationens profilprodukter

2020-11-19/av 1q

Kransnedläggning 31 oktober

2020-10-29/av 1q

Utlysning nationsstipendier HT20

2020-10-29/av 1q

Landskap II – Kallelse och Anmälan

2020-10-19/av 1q

Utlysningar På Madagaskar 150 år

2020-10-05/av 1q

Utlysning Släppchef HT20

2020-09-25/av 1q

Utlysning julrestaurangvärd 2020/2021

2020-09-22/av 1q

Utlysning nationspoäng HT20

2020-08-31/av 1q

Kallelse och anmälan till Landskap 1 HT20

2020-08-28/av 1q

Information om Landskap 1

2020-08-11/av 1q

Ytterligare utlysningar av poster och tjänster för hösten 2020

2020-08-11/av 1q

Utlysning av poster hösten 2020

2020-07-21/av 1q

Mottagningstider över sommaren

2020-06-09/av 1q

Tillsatta poster vid landskap III

2020-05-19/av 1q

Kallelse landskap III

2020-05-12/av 1q

Allmänt val och allmänt majoritetsval inför landskap III

2020-05-12/av 1q

Kandidaturer inför landskap III

2020-05-12/av 1q

Information inför Landskap III

2020-04-17/av 1q

Nya öppettider i biblioteket

2020-04-02/av 1q

Information gällande Landskap II

2020-04-01/av 1q

Kallelse landskap II

2020-03-31/av 1q

Utlysning av nationsstipendier

2020-03-23/av 1q

Bibliotekets utlåningstider stängda

2020-03-18/av 1q

Information gällande COVID-19

2020-03-13/av 1q

Utlysning IT-ansvarig VT 20

2020-02-26/av 1q

Utlysning Årsfest på Nylands nation

2020-02-26/av 1q

Kallelse Landskap I

2020-02-05/av webadmin

Utlysning medlem i miljö- och jämlikhetsgruppen

2020-01-21/av 1q

Utlysning nationspoäng

2020-01-13/av 1q

Utlysning av tjänst och post för våren 2020

2020-01-09/av 1q

Utlysning valborgsvärd

2019-12-19/av 1q

Utlysning Bryggan

2019-12-13/av 1q

Utlysning av poster och tjänster för våren 2020

2019-12-10/av 1q

Kallelse landskap III HT 19

2019-12-02/av 1q

Nya öppettider i biblioteket

2019-11-18/av 1q

Utlysning inför Luciagasquen

2019-11-15/av 1q

Utlysning av nationsstipendier

2019-11-12/av 1q

Kallelse LSK II HT 19

2019-10-22/av 1q

Utlysningar inför gåsbalen

2019-10-18/av 1q

Utlysning jämlikhetsgrupp samt resestipendie!

2019-10-07/av 1q

Utlysningar för På Madagaskar 2020

2019-09-19/av webadmin

Utlysning arbetsledare för jämlikhetsgruppen ht 19

2019-09-11/av 1q

Utlysning Årsfest Köpenhamn

2019-09-07/av 1q

Kallelse Landskap I

2019-09-03/av 1q

Utlysning nationspoäng

2019-08-30/av 1q

Utlysningar inför hösten 2019

2019-08-16/av 1q

Utlysta poster och tjänster för hösten 2019

2019-07-12/av 1q

Madagaskar 150 år söker producent!

2019-05-09/av 1q

Kallelse landskap III

2019-05-06/av 1q

Utlysta stipendier

2019-04-26/av 1q

Kallelse högtidlandskap

2019-04-16/av 1q

Kallelse till landskap II!

2019-04-03/av 1q

Utlysta stipendier

2019-03-19/av 1q

Sök sommarens roligaste sommarjobb!

2019-03-16/av webadmin

Utlysta poster och tjänster för våren!

2019-03-01/av 1q

Kallelse till vårterminens första ordinarie landskap

2019-02-05/av 1q

Bli medlem i vår jämlikhets- eller miljögrupp!

2019-01-15/av 1q

Madagaskar fyller 150 år!

2019-01-10/av 1q

Utlysta poster samt nationspoäng!

2019-01-10/av 1q

Utlysning Bryggan

2019-01-04/av 1q

Utlysta poster för våren 2019!

2018-12-12/av 1q

Kallelse till terminens tredje och sista landskap!

2018-12-05/av 1q

Utlysta nationsstipendier

2018-11-06/av 1q

Utlysning valborgsgeneral!

2018-11-06/av 1q

Utlysningar till gåsbalen!

2018-10-25/av 1q

Sammanfattning av enkät gällande jämlikhet

2018-10-24/av 1q

Kallelse till höstens andra landskap

2018-10-23/av 1q

Utlysning profilprodukter samt resestipendie

2018-10-11/av 1q

Utlysta poster och ferierestaurang

2018-09-26/av 1q

Utlyst resestipendie till Köpenhamn

2018-09-20/av 1q

Utlysta poster för hösten 2018!

2018-09-04/av 1q

Utlyst resestipendie och nationspoäng!

2018-08-24/av 1q

Utlysta poster och tjänster inför hösten 2018!

2018-07-26/av 1q

ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER/CHANGED OFFICE HOURS v 23

2018-06-05/av 1q

Utlyst städbolagstjänst!

2018-05-31/av 1q

Hur hanterar Södermanlands-Nerikes nation personuppgifter?

2018-05-24/av webadmin

Enkät om jämlikhet på Södermanlands-Nerikes nation

2018-05-10/av webadmin

Resestipendie till St Johns Cambridge

2018-05-08/av 1q

Vårbalsstipendier

2018-05-08/av 1q

Kallelse till landskap III

2018-05-08/av 1q

Utlysta poster och tjänster!

2018-05-03/av 1q

Ändrade mottagningstider under VALBORG

2018-04-25/av 1q

Kransnedläggning 1 maj

2018-04-23/av 1q

Högtidslandskap 30 april

2018-04-23/av 1q

Tom Saldeens resestipendium

2018-04-18/av 1q

Utlysta resestipendier Norge och Tyskland

2018-04-18/av 1q

Sök majsångsstipendiet

2018-04-04/av 1q

Kallelse Landskap II 9 april

2018-04-04/av 1q

Nationsstipendier utlysta!

2018-03-16/av 1q

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

2018-03-01/av webadmin

Resestipendium till Nylands nation

2018-03-01/av 1q

Leif Lewins stipendium

2018-02-23/av 1q

Sök kuratorsassistent!

2018-02-19/av 1q

Sök stipendier och nationspoäng!

2018-02-01/av 1q

Sök BRYGGANVÄRD 2018

2018-01-11/av 1q

Utlysta poster för våren!

2018-01-11/av 1q

Brinner du för miljön? Sök miljögruppen!

2018-01-05/av 1q

Landskap I den 5 feb 2018

2018-01-05/av 1q

#inationensintresse

2018-01-04/av 1q

Utlysta poster till våren 2018!

2017-12-21/av 1q

Nationen tar julledigt!

2017-12-15/av 1q

Landskap III

2017-12-04/av 1q

Utlysta poster och tjänster!

2017-11-17/av 1q

Utlysta nationsstipendier!

2017-11-08/av 1q

Resestipendium till Lund och Köpenhamn

2017-10-19/av 1q

Gåssången 2017

2017-10-19/av 1q

Sök VALBORGSGENERAL 2018!

2017-10-19/av 1q

Landskap II 30 oktober 2017

2017-10-05/av 1q

Städtjänst utlyses!

2017-09-21/av 1q

Sök nationspoäng!

2017-09-07/av 1q

Utlysta stipendier!

2017-09-07/av 1q

Landskap I 11/9

2017-09-04/av 1q

Utlysningar!

2017-09-04/av 1q

Till minne av Håkan Berggren

2017-08-18/av 2q

Utlysta nationstjänster/post!

2017-08-17/av 1q

Sök nationstjänster/nationsposter!

2017-07-17/av 1q

Landskap III

2017-05-10/av 1q

Utlysning Tom Saldeens resestipendie

2017-04-28/av webadmin

Enkät om jämställdhet

2017-03-28/av webadmin

Landskap II

2017-03-13/av webadmin

Stipendieutlysning VT17

2017-03-01/av webadmin

Aktuellt nr 3 och nr 4 2016

2017-03-01/av webadmin

Äntligen! Biljettförsäljning!

2017-02-24/av marknad

Landskap I

2017-01-25/av 1q

Sök nationstjänster

2017-01-24/av 1q

Engagera dig till VT17

2017-01-24/av 1q

Nationspoäng

2017-01-24/av 1q

Öppettider i jul och kring nyår

2016-12-19/av marknad

Utlysningar till VT17

2016-12-02/av 1q

Ett stort grattis!

2016-11-24/av marknad

Snerikekörens luciagasquestipendium

2016-11-17/av 1q

Landskap III HT 16

2016-11-13/av webadmin

Sök till jämställdhetsgruppen!

2016-10-29/av 1q

Kransnedläggning

2016-10-28/av 1q

Stipendieutlysning HT16

2016-10-28/av 1q

Gratulerar!

2016-10-11/av marknad

På Madagaskar, framsteg!

2016-10-08/av marknad

Utlysning ferierestaurangvärdar HT 16/ VT 17

2016-10-02/av webadmin

Landskap II HT 16

2016-10-02/av webadmin

Inskrivning

2016-07-12/av webadmin

Antagningsbesked 1

2016-07-12/av 1q

Utlysningar för HT16!

2016-06-27/av webadmin

Utlysningar för storspexet På Madagaskar!

2016-06-27/av webadmin

Aktuellt nr 2 2016

2016-06-07/av webadmin

Utlysningar!

2016-06-07/av webadmin

Fotoalbum

2016-05-05/av webadmin

Saldeens resestipendium

2016-05-05/av webadmin

Stipendieutlysningar!

2016-04-19/av webadmin

Sök sommarens roligaste sommarjobb!

2016-03-13/av webadmin

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

2016-02-22/av webadmin

Recentiorsgasque!

2016-02-09/av webadmin

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

2016-02-08/av bostad

Landskap I VT16, var med och tyck till!

2016-02-04/av webadmin

Recentiorsmottagning!

2016-02-04/av webadmin

Dags att söka nationspoäng!

2016-01-27/av webadmin

Utlysning Antikvarie & Redaktionsassistent

2016-01-07/av webadmin

Inskrivningen börjar!

2015-12-29/av webadmin

Utlysningar till Kvalborg, Valborg och Bryggan 2016

2015-12-29/av webadmin

Bilder från Mohrens sista suck

2015-12-01/av marknad

Nya utlysningar!

2015-11-15/av webadmin

Mohrens sista suck

2015-11-11/av marknad

Utlysning av nationsstipendier

2015-10-28/av webadmin

Härmed utlyses 2 st. poster som Producent för Spexet På Madagaskar 2017

2015-10-21/av webadmin

Nya bilder!

2015-10-21/av webadmin

Salongen är tillbaka 29 september!

2015-09-23/av webadmin

Tuesdays by Snerikes – denna gång till förmån för UNHCR

2015-09-18/av webadmin

Två projektledare för framtagande av ny sångbok sökes!

2015-08-17/av webadmin

Utlysningar, omgång 2!

2015-08-17/av webadmin

Festival den 22 Augusti

2015-06-14/av webadmin

Bistron möter våren med ny meny

2015-04-13/av webadmin

Säg hej till vår egna öl

2015-03-19/av webadmin

Premiär den 19 maj!

2015-03-19/av webadmin

Testa på våra verksamheter

2015-03-19/av webadmin

Salongen – Tillbaka 3 Feb

2015-01-17/av bostad

Säg hej till nya snerikes.se

2015-01-17/av marknad

The Bistro is Back!

2015-01-16/av restaurangvard