Utlysning av nationsförvaltade stipendier

Nu finns de nationsförvaltade stipendierna att söka! Ansökan är öppen till den 26 april! Mer information finns på hemsidan under stipendier, vid frågor kontakta stip@snerikes.se.

Nationsförvaltade stipendier VT22