Här kan du göra din röst hörd gällande nationens olika verksamheter

Landskapet är nationens högst beslutande organ och är en form av stämma för nationens medlemmar och hålls tre gånger per termin. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur nationen fungerar som organisation. Här tillsätts nationens alla officiella poster, det vi på nationen kallar ämbetsverkare. Landskapet beslutar även om bokslut, årsbudget, eventuella stadgeförändringar och mycket mer. Inför varje landskap sätts nomineringslistor upp på nationens anslagstavlor där du har möjlighet att förtidskandidera till olika ämbeten. Det går också bra att kandidera till de flesta ämbeten under själva landskapet. Efter varje avslutat landskap hålls en landskapssexa med mat och dryck där de nyvalda ämbetsverkarna firas! Inför varje landskap hålls även utfrågningar för de tyngre ämbetsverkarposterna så som kurator eller klubbmästare.

Vare sig du är recentior eller gammal räv har alla lika rösträtt och är lika välkomna!

Kan du inte själv ta dig till nationen för att rösta inför landskapet? Alla medlemmar får ta med sig en fullmakt för att rösta i val av ämbetsverkare, den kan du ladda ner här.

Landskap I Den 4 september klockan 18:30

Landskap II Den 23 oktober klockan 18:30

Landskap III Den 4 december klockan 18:30

Landskapsnyheter

Kallelse till Landskap III VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse till Högtidslandskap VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse till Landskap II VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Landskapsnyheter

Kallelse till Landskap III VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse till Högtidslandskap VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse till Landskap II VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…