Landskap – Södermanlands-Nerikes nation

Här kan du göra din röst hörd gällande nationens olika verksamheter

Landskapet är nationens högst beslutande organ och är en form av stämma för nationens medlemmar och hålls tre gånger per termin. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur nationen fungerar som organisation. Här tillsätts nationens alla officiella poster, det vi på nationen kallar ämbetsmän. Landskapet beslutar även om bokslut, årsbudget, eventuella stadgeförändringar och mycket mer. Inför varje landskap sätts nomineringslistor upp på nationens anslagstavlor där du har möjlighet att förtidskandidera till olika ämbeten. Det går också bra att kandidera till de flesta ämbeten under själva landskapet. Efter varje avslutat landskap hålls en landskapssexa med mat och dryck där de nyvalda ämbetsmännen firas! Inför varje landskap hålls även utfrågningar för de tyngre ämbetsmannaposterna så som kurator eller klubbmästare.

Vare sig du är recentior eller gammal räv har alla lika rösträtt och är lika välkomna!

Landskap I

Den 6/2 klockan 18:30

Landskap II

Den 3/4 klockan 18:30

Landskap III

Den 15/5 klockan 18:30

Landskapsnyheter

Landskap 3 april

På landskap II den 3 april ska vi förutom att välja ny förste…

Landskap II

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar…

Landskap I

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar…