Södermanlands-Nerikes Nationskör

OM KÖREN

For English, please scroll down.

Södermanlands-Nerikes nationskör, även kallad SNerikekören, består av cirka 70 glada sångare som träffas på måndagar mellan kl. 18:30 och 21:00. Kören, vars ursprung kan spåras till åtminstone 1893, fick sin nuvarande form som blandad kör år 1976 och är idag väl etablerad och ett mycket populärt inslag i nationsverksamheten.

Körens huvudsakliga uppgift är att sjunga på nationens sittningar och andra festligheter som ordnas av nationen. Utöver det anordnar den även andra tillställningar, såsom konserter under terminerna och egna fester i olika former. Dessutom medverkar kören i olika musikaliska evenemang, till exempel den årliga Nationskörsfestivalen, NKF, under vårarna.

REPERTOAR

Repertoaren är mycket varierad och innefattar det mesta från äldre körkompositioner och traditionella svenska sånger till studentsånger, moderna arrangemang och ”hits”.

Kören har en repertoargrupp som, baserat på förslag och önskemål, sätter repertoaren för varje termin.

GEMENSKAP OCH GLÄDJE

Snerikekören erbjuder mer än enbart sång! Efter uppträdanden på sittningarna håller den sina egna sittningar som ordnas av körens så kallade festmarskalkar. Dessutom arrangeras även ”interna” festligheter såsom avslutningsfester, parkhäng och annat kul. 

MEDLEMSKAP

För att komma med i den bästa och roligaste av nationskörer bör du vara medlem i Södermanlands-Nerikes nation, då Snerikingar har förtur i kölistan. Det finns inga krav på körvana, så du är välkommen att söka om du är nyfiken, även om du aldrig har sjungit förut. Ett medlemskap är mycket eftertraktat och de som är med tycker ofta att det är så roligt att de inte vill sluta, varför det kan vara ont om plats, särskilt i damstämmorna. Kören har en kölista och för att få en plats på den måste du skicka ett mejl till stamfiskal@snerikes.se med namn, nationstillhörighet, telefonnummer samt vilken stämma du tror dig tillhöra. Kören har varje termin ett antal platser i kören reserverade till utbytesstudenter, men dessa platser försvinner också fort så se till att skicka ett mejl i god tid! Som utbytesstudent måste du vara medlem i Södermanlands-Nerikes nation för att kunna få en av de reserverade platserna.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du är intresserad av att gå med i kören, kontakta samordnande stämfiskal på e-post stamfiskal@snerikes.se. Ange namn, vilken stämma du vill sjunga i (sopran, alt, tenor eller bas), telefonnummer samt vilken nation du tillhör. Observera att det ofta är kö för att gå med i kören, särskilt till sopran- och altstämmorna.

Om du vill att kören uppträder på din tillställning eller att den ska delta i ditt evenemang är du välkommen att kontakta vice ordförande på e-post vice.koren@snerikes.se. För övriga frågor kontakta körens ordförande på e-post choir@snerikes.se!

ABOUT THE CHOIR

Södermanlands-Nerikes nation choir, also known as SNerikekören consist of roughly 70 happy singers who meet at Mondays between 6.30-9 pm. It is a mixed choir since 1976 (but can be traced back to 1893) and nowadays it is a popular and well established feature amongst all nation activities.

The choir’s main task is to perform at all nation formal dinners and other festivities, however it also throws its own concerts and participate in the annual Nation Choir Festival in the spring.

REPERTOIRE

The repertoire is very varied and combines old classic choir compositions, traditional Swedish songs, the more profane student songs with more modern hits. What is to be sung is decided by the repertoire group in consultation with the rest of the choir members.

SOCIALIZING

The Snerike choir offers more than singing! After each nation formal performance, we have our own formal dinners, arranged by the choir ”festmarskalkar” (literally translated: party grooms), and each spring we go away for a weekend to sing and party. For the international student this is the perfect opportunity to meet Swedes as well as other international students and have the ultimate Uppsala Student Experience ©.

MEMBERSHIP

To join the best and most fun of nation choirs you should preferably be a member of Södermanlands-Nerikes nation as it gives you an advantage on the waiting list. However, students from other nations are very welcome to join as well. It is not mandatory to have sung in a choir before, no matter level of competence you are welcome to join. A membership is highly sought after and once people are in, they tend to stay, which is why there’s usually not many open spots, especially for the ladies’ voices. The only way to sign up on the waiting list is to send an email to stamfiskal@snerikes.se containing your name, phone number, what nation you belong to as well as the voice you think you belong to.

We do reserve spots for international students as they tend to stay in Uppsala only for a short period of time, but these spots run out quickly too so contact us as soon as possible. You must be a member of Södermanlands-Nerikes nation if you want to get one of the spots reserved for international students.

CONTACT INFORMATION

If you want to join the choir, contact coordinate voice leader at stamfiskal@snerikes.se. Write your name, what voice you sing (soprano, alto, tenor or bass), phone number and what nation you’re part of. Please note that the waiting list to join the ladies’ voices is rather long, and the reserved spots for international students run out quickly!

If you wish for us to perform at your event, please contact vice chairman at vice.koren@snerikes.se. For any other questions contact chairman at choir@snerikes.se!