Södermanlands-Nerikes Nationskör

OM KÖREN

For English, please scroll down.

Södermanlands-Nerikes nationskör, även kallad SNerikekören, består av cirka 70 glada sångare som träffas på måndagar mellan kl. 19:00 och 21:30. Det är en blandad kör som har fått sin nuvarande form sedan år 1976 och är idag väl etablerad och ett mycket populärt inslag i nationsverksamheten.

Körens huvudsakliga uppgift är att sjunga på nationens sittningar och andra festligheter som ordnas av nationen. Utöver det anordnar den även andra tillställningar, såsom konserter under terminerna och i olika former. Under hösten 2014 genomfördes exempelvis en konsert med nationens studentkorkester Hornboskapen och till våren hålls det sedvanligt en vårkonsert. Dessutom medverkar kören i olika musikaliska evenemang, till exempel den årliga Nationskörsfestivalen, NKF, under vårarna.

REPERTOAR

Repertoaren är mycket varierad och innefattar det mesta från äldre körkompositioner och traditionella svenska sånger till studentsånger och moderna arrangemang och ”hits”. Organisationen har en förtroendevald repertoargrupp som i samråd med övriga medlemmar sätter repertoaren för varje termin.

Ett urval av verk från körens repertoar har varit:

Rosas pandan – George Gemora Hernandez
Africa – Toto
Jabberwocky – Sam Pottle
Some nights – Fun & M. Åsander
Koppången – Robert Sund
Wassail song – Ralph Vaughan Williams
Våren kom en valborgsnatt – Wilhelm Peterson-Berger
Slängpolska efter Byss-Kalle – Hans Gardemar
Lustwins wijsa – Knut Håkanson

GEMENSKAP OCH GLÄDJE

Snerikekören erbjuder dock mer än enbart sång. Efter uppträdanden på sittningarna håller den sina egna sittningar som ordnas av körens så kallade festmarskalkar. Dessutom arrangeras även ”interna” festligheter såsom herrmiddagar och damsupéer med hemliga teman.

MEDLEMSKAP

För att komma med i den bästa och roligaste av nationskörer bör en vara medlem i Södermanlands-Nerikes nation, men i mån av plats kan även andra studenter få komma med. Körvana är självklart en fördel men inget krav. Ett medlemskap är mycket eftertraktat och de som kommit med tycker ofta att det är så roligt att de inte vill sluta, varför det kan vara ont om plats (särskilt i damstämmorna). Kören har en kölista och har man tur kan man komma med redan under den första terminen. I annat fall kan man kontakta kören genom telefon eller mejl och förnya sin plats i kön inför nästa termin och hoppas på att komma in därefter. Ett särskilt antal internationella utbytesstudenter har företräde då deras vistelse i Sverige ofta är en kortare tid.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du är intresserad av att gå med i kören, kontakta samordnande stämfiskal Rakel Rejnheden på e-post stamfiskal@snerikes.se. Ange namn, vilken stämma du vill sjunga i (sopran, alt, tenor eller bas), telefonnummer samt vilken nation du tillhör. Observera att det ofta är kö för att gå med i kören, särskilt till sopran- och altstämmorna.

Om du vill att kören uppträder på din tillställning, att den ska delta i ditt evenemang, eller helt enkelt vill veta mer om kören är du välkommen att kontakta ordförande Lina Thelander på e-post choir@snerikes.se!

ABOUT THE CHOIR

Södermanlands-Nerikes nation choir, also known as SNerikekören consist of roughly 70 happy singers who meet Mondays between 7-9.30 pm. It is a mixed choir since 1976 (but can be traced back to 1893) and nowadays it is a popular and well established feature amongst all nation activities.

The choir’s main task is to perform at all nation formal dinners and other festivities, however it also throws its own concerts and participate in the annual Nation Choir Festival in the spring.

REPERTOIRE

The repertoire is very varied and combines old classic choir compositions, traditional Swedish songs, the more profane student songs with more modern hits. What is to be sung is decided by the repertoire group in consultation with the rest of the choir members.

A few examples of what the choir has sung follows:

Rosas pandan – George Gemora Hernandez
Africa – Toto
Jabberwocky – Sam Pottle
Some nights – Fun & M. Åsander
Koppången – Robert Sund
Wassail song – Ralph Vaughan Williams
Våren kom en valborgsnatt – Wilhelm Peterson-Berger
Slängpolska efter Byss-Kalle – Hans Gardemar
Lustwins wijsa – Knut Håkanson

SOCIALIZING

The Snerike choir offers more than only singing. After each nation formal performance, we have our own formal dinners, arranged by the choir ”festmarskalkar” (literally translated: party grooms), and each spring we go away for a weekend to sing and party. For the international student this is the perfect opportunity to meet Swedes as well as other international students and have the ultimate Uppsala Student Experience ©.

MEMBERSHIP

To join the best and most fun of nation choirs one should preferably be a member of Södermanlands-Nerikes nation but if there are spots open, other students may join as well. To have sung in a choir before is good but not mandatory. A membership is highly sought after and once people are in, they tend to stay, which is why there usually aren’t many open spots, especially for the ladies’ voices. We do reserve spots for international students as they tend to stay in Uppsala only for a short period of time, but these spots run out quickly too so contact us ASAP to get high up on the waiting list (or get in right away if you’re very lucky!).

CONTACT INFORMATION

If you want to join the choir, contact coordinate voice leader Rakel Rejnheden at stamfiskal@snerikes.se. Write your name, what voice you sing (soprano, alto, tenor or bass), phone number and what nation you’re part of. Please note that the waiting list to join the ladies’ voices is rather long, and the reserved spots for international students run out quickly!

If you wish for us to perform at your event or simply want to know more about us, do not hesitate to contact chairman Lina Thelander at choir@snerikes.se