Snerikes har förutom allt annat trevligt även ett bibliotek med studieplatser för både grupparbeten och tyst läsning. Biblioteket är beläget i Stavenowska huset som är den vita byggnaden ovanför Snerikes och ingången hittar du från innergården.

Förutom studieplatser kan du även låna kurslitteratur. Snerikesbiblioteket tillhandahåller kurslitteratur i engelska, genusvetenskap, historia och litteraturvetenskap. Är du i behov av någon annan kurslitteratur så kan du söka i nationernas gemensamma bibliotekskatalog www.nationsbibliotek.se där vi tillsammans försöker täcka in alla tänkbara områden.

Öppettider

Sön-Mån 11-13

Ons-Tor 16-18

Utlåningstider finns i nationens kalendarium.
Bibliotekarien nås på bibliotek@snerikes.se

Lånetid

Kurslitteratur: 14 dagar

Övrig litteratur: 30 dagar