Snerikes har förutom allt annat trevligt även ett bibliotek med studieplatser för både grupparbeten och tyst läsning. Biblioteket är beläget i Stavenowska huset som är den vita byggnaden ovanför Snerikes och ingången hittar du från innergården.

Utöver studieplatser kan du även låna kurslitteratur. Snerikesbiblioteket tillhandahåller kurslitteratur i engelska, genusvetenskap, historia och litteraturvetenskap. Är du i behov av någon annan kurslitteratur så kan du söka i nationernas gemensamma bibliotekskatalog www.nationsbibliotek.se där vi tillsammans försöker täcka in alla tänkbara områden.

Öppettider

Biblioteket har stängt över jul och nyår. Biblioteket öppnar igen måndag den 4 januari 2021.

Mån-Fre 09-19

Lör-Sön 09-17

Utlåningstider

Under rådande omständigheter är ordinarie utlåningstider inställda tills vidare. Boklån sker enligt överenskommelse med bibliotekarien via mejl.

Bibliotekarien nås på bibliotek@snerikes.se

Lånetid

Kurslitteratur: 14 dagar

Övrig litteratur: 30 dagar