Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 20 augusti kl 14.00  OBS!!  Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 10 september kl 14.00

Tisdagen den 8 oktober kl 14.00

Tisdagen den 12 november kl 14.00

Tisdagen den 10 december 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Lediga objekt till Bostadsteckningen den 12 november kl 14.00 i Nationshuset

ARKADIEN

B 34          korridorsrum      3649  kr

STAVENOWSKA HUSET (STAVEN)

Staven 8   rum i dubblett    3700 kr

ROSENDAL

Ros 33      rum i korridor     3560 kr

TRIANGELN

Sankt Johannesgatan 32

32 A 3-5    3 rok       6530 kr

Karlsrogatan

15 H 7      korridorsrum     3334 kr

15 H 33   korridorsrum     3334 kr

11 B 35     triplettrum        3036 kr

Krongatan

4 A 14      dubblettrum      2889 kr

Sankt Johannesgatan

34 A 13    dubblettrum     2889 kr

34 B 24    dubblettrum     2889 kr

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12