Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin:

  1. Vid besiktningar av boenden får hyresgästen inte vara med.
  2. Vid reparationer och liknande (felanmälan får hyresgästen inte vara hemma)
  3. Bostadsteckningarna äger rum i Brundisium.
  4. Endast 1 person åt gången vid besök på Bostadskontoret.

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 10 januari kl 14.00

Tisdagen den 14 februari kl 14.00

Tisdagen den 14 mars kl 14.00

Tisdagen den 11 april kl 14.00

Tisdagen den 9 maj kl 14.00

Tisdagen den 13 juni kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Brundisium på Sankt Larsgatan 4, om inte annat är meddelat på hemsidan.

🙂

Bostadsteckning tisdag 14 februari kl 14

Tisdagen den 14 februari kl 14 är det bostadsteckning i Brundisium.

Medtag utskrivet registreringsintyg (VT-23), resultatintyg (HT-22), terminskort (VT-23) samt id-handling.

Ha även koll på din köplats.

Lediga hyresobjekt:

Gula villan
Lgh
GV 14 64 kvm 7503 kr

Arkadien
A 10 Korridor 10,5 kvm 3582 kr
A 15 Korridor 10,9 kvm 3644 kr

Staven
Staven 18 Korridor 17 kvm 3689 kr

Triangeln
lägenheter
4B 31-32 Lgh 52 kvm 5618 kr
32B 21-22 Lgh 52 kvm 5618 kr

dubbletter
2 B 3 12,2 kvm 3064 kr
4 B 34 12,2 kvm 3064 kr
32 B 24 12,2 kvm 3064 kr
32 C 3 12,2 kvm 3064 kr

tripletter
6 A 22 13 kvm 3345 kr
6 A 23 13 kvm 3220 kr
6 B 11 13,3 kvm 3255 kr
6 B 12 13 kvm 3345 kr
6 B 13 13 kvm 3220 kr
6 B 24 13 kvm 3220 kr
11 A 33 13 kvm 3220 kr
11 B 32 13 kvm 3220 kr

korridor
13 V 2 12 kvm 3536 kr
13 V 9 12 kvm 3536 kr
13 V 22 12 kvm 3536 kr
15 H 18 12 kvm 3536 kr
15 V 8 12 kvm 3536 kr
15 V 21 12 kvm 3536 kr

Inflyttning sker 1 mars 2023.

Förnyelse Snerikes bostadskö 2023.

Påminnelse!!!

Dags att förnya sin köplats. Om man inte förnyar sin köplats ”ramlar man ur” bostadskön.

Inkom med studieresultat (tagna hp), registreringsintyg VT-23, betalt terminskort för VT-23 samt Id-handling senast den 20 mars 2023.

Det bästa är att maila in allt till: bostad@snerikebostader.se, så får man bekräftelse på att köplatsen är förnyad.

Hälsningar

Bostadskontoret

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 15
Nationskvarteret: 018-751 24 14

Flyttstädning

Här kan du se en prislista och annan information gällande flyttstädning. Städar du själv så ansvarar du för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Hinner du inte själv åtgärda eventuella nedslag så kommer du att debiteras för en omstädning. Därför har vi på Södermanlands-Nerikes nation valt att samarbeta med städfirman NOX AB som följer våra riktlinjer och tar ansvar för att städningen ska bli godkänd. Här kan du boka en flyttstädning med NOX.