Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 18 augusti kl 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 8 september kl 14.00

Tisdagen den 13 oktober kl 14.00

Tisdagen den 10 november kl 14.00

Tisdagen den 8 december kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset, om inte annat är meddelat på hemsidan.

🙂

Lediga objekt till Bostadsteckningen den 18 augusti i Nationshuset kl 14.00

Till Bostadsteckningen ska aktuella registreringsintyg eller antagningsbesked samt resultatintyg vara utskrivna på papper.

Glöm inte ID handling samt Nationskort / terminskort.

ARKADIEN

A 17      korridor     3436 kr

A 20     korridor     3377 kr

A 25     korridor     3436 kr

A 32     korridor     3377 kr

A 35     korridor     3436 kr

B 13      korridor    3649 kr

B 30     korridor    3452 kr

STAVEN

Staven 2     rum i dubblett    3730 kr

Staven 15   rum i dubblett    2975 kr

Staven 11    korridor               3825 kr

ROSENDAL

Ros 31         korridor              3501 kr

TRIANGELN

lägenheter Krongatan 4

4 A 35-36      2 rok       5297 kr

4 B 25-26      2 rok       5297 kr

lägenheter Sankt Johannesgatan 32 ocoh 34

32 B 35-36    2 rok       5297 kr

32 C 1-2         2 rok       5297 kr

34 A 11-12     2 rok       5297 kr

34 A 4-6        3 rok       6046 kr

34 B 1-3         3 rok       6046 kr

dubbletter Krongatan 2 och 4

2 B 3        dubblett       2889 kr     fransk balkong

2 B 33     dubblett       2889 kr      fransk balkong

4 B 14      dubblett      2889 kr

dubbletter Sankt Johannesgatan 32 och 34

32 A 37    dubblett      2917 kr

34 A 24    dubblett     2889 kr

34 B 14    dubblett     2889 kr

34 C 14    dubblett     2889 kr

tripletter Krongatan 6

6 B 4        triplett       3036 kr

6 B 11       triplett       3069 kr

6 B 12      triplett        3153 kr     balkong

6 B 15      triplett        3153 kr     balkong

6 B 22      triplett        3153 kr     balkong

6 B 23      triplett        3036 kr

6 B 26      triplett        3069 kr

6 B 32      triplett        3153 kr     balkong

6 B 33      triplett        3036 kr

6 B 35      triplett        3153 kr      balkong

tripletter Karlsrogatan 11

11 A 2       triplett        3036 kr

11 A 6       triplett        3069 kr

11 A 33     triplett        3036 kr

11 B 21      triplett        3069 kr

11 B 25      triplett        3036 kr

korridorsrum Karlsrogatan 13 och 15

13 V 1       korridor       3334 kr

13 V 6       korridor       3306 kr

13 V 25     korridor       3306 kr

13 V 31     korridor       3334 kr

13 V 34     korridor      3334 kr

13 H 11     korridor       3821 kr

13 H 31    korridor       3821 kr

15 H 1      korridor       3334 kr

15 H 8     korridor        3334 kr

15 H 32   korridor       3334 kr

15 V 22    korridor      3334 kr

15 V 23    korridor      3334 kr

15 V 29    korridor      3334 kr

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12

Flyttstädning

Här kan du se en prislista och annan information gällande flyttstädning. Städar du själv så ansvarar du för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Hinner du inte själv åtgärda eventuella nedslag så kommer du att debiteras för en omstädning. Därför har vi på Södermanlands-Nerikes nation valt att samarbeta med städfirman NOX AB som följer våra riktlinjer och tar ansvar för att städningen ska bli godkänd. Här kan du boka en flyttstädning med NOX.