Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin:

  1. Vid besiktningar av boenden får hyresgästen inte vara med.
  2. Vid reparationer och liknande (felanmälan får hyresgästen inte vara hemma)
  3. Bostadsteckningarna äger rum i Brundisium.
  4. Endast 1 person åt gången vid besök på Bostadskontoret.

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 15 augusti kl 13.00

Tisdagen den 12 september kl 13.00

Tisdagen den 10 oktober kl 13.00

Tisdagen den 14 november kl 13.00

Tisdagen den 12 december kl 13.00

Alla  bostadsteckningar sker i Brundisium på Sankt Larsgatan 4, om inte annat är meddelat på hemsidan.

🙂

Ledig 7-rumslägenhet i Strömsborg

Från och med första december finns en ledig lägenhet på S:t Johannesgatan 12 i nationskvarteret, för före detta studerande av Södermanlands-Nerikes nation.

För mer information, se utlysningen nedan. Vid frågor, kontakta forsgren@snerikebostader.se

Ledig 7-rums lägenhet i nationskvarteret 9 Strömsborg

Nytt brandlarm i kv. Triangeln

Idag, onsdagen den 29 mars 2023, har vi driftsatt kv. Triangelns nya utrymningslarm. Om ni dragit igång brandlarmet av någon anledning, OCH DET DE FACTO INTE BRINNER, kan ni återställa brandlarmet enligt nedan:

Återställning brandlarm instruktion

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: stängt
Torsdag: 13-16:30
Fredag: 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 15
Nationskvarteret: 018-751 24 14

Flyttstädning

Här kan du se en prislista och annan information gällande flyttstädning. Städar du själv så ansvarar du för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Hinner du inte själv åtgärda eventuella nedslag så kommer du att debiteras för en omstädning. Därför har vi på Södermanlands-Nerikes nation valt att samarbeta med städfirman NOX AB som följer våra riktlinjer och tar ansvar för att städningen ska bli godkänd. Här kan du boka en flyttstädning med NOX.