Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 9 januari kl 14.00

Tisdagen den 6 februari kl 14.00

Tisdagen den 13 mars kl 14.00

Tisdagen den 10 april kl 14.00

Tisdagen den 8 maj kl 14.00

Tisdagen den 5 juni kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Ändrade öppettider Bostadskontoret före, under och efter julen.

Måndag 18 december   13.00 – 15.30

Tisdag 19 december      09.00 – 12.00

Onsdag 20 december   STÄNGT

Torsdag 21 december   13.00 – 15.30

Fredag 22 december    10.00 – 13.00

Måndag 25 december  Juldagen STÄNGT

Tisdag 26 december Annandag Jul  STÄNGT

Onsdag 27 december   STÄNGT

Torsdag 28 december  13.00 – 15.30

Fredag 29 december    10.00 – 13.00

Måndag 1 januari Nyårsdagen  STÄNGT

Tisdag 2 januari          09.00 – 16.00

Ledig lägenhet i nationskvarteret!!

Södermanlands-Nerikes nations Förvaltningsdirektion förvaltar nationens fonder och merparten av nationens fastigheter i nationskvarteret. I dessa fastigheter finns ett fåtal hyreslägenheter/paradvåningar som i första hand är avsedda för före detta studerande av Södermanlands-Nerikes nation.
Fr.o.m. den 1 mars 2018 (eller möjligen något tidigare) blir en 7-rums lägenhet om 181 kvm ledig på S:t Johannesgatan 12 (Strömsborg).
Observera: Sista dag att anmäla sitt intresse för just denna lägenhet är den 15 december 2017.
För mer information vänligen kontakta Peter Forsgren på Snerikes Intendentkontor, 070-736 67 80.

Mer info här

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12