Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 15 augusti kl. 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset

Tisdagen den 12 september kl .14.00

Tisdagen den 10 oktober kl. 14.00

Tisdagen den 14 november kl. 14.00

Tisdagen den 12 december  kl. 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Ledig lägenhet i nationskvarteret!!

Södermanlands-Nerikes nations Förvaltningsdirektion förvaltar nationens fonder och merparten av nationens fastigheter i nationskvarteret. I dessa fastigheter finns ett fåtal hyreslägenheter/paradvåningar som i första hand är avsedda för före detta studerande av Södermanlands-Nerikes nation.
Fr.o.m. den 1 mars 2018 (eller möjligen något tidigare) blir en 7-rums lägenhet om 181 kvm ledig på S:t Johannesgatan 12 (Strömsborg).
Sista dag att anmäla sitt intresse för just denna lägenhet är onsdagen den 31 januari 2018.
För mer information vänligen kontakta Peter Forsgren på Snerikes Intendentkontor, 070-736 67 80.

Mer info här

Lediga objekt till Bostadsteckningen den 14 november kl14.00

ARKADIEN
B 13 korridorsrum 3566 kr

TRIANGELN
lägenheter:

2 B 35-36 2 rok 5177 kr
32 A 21-22 2 rok 5114 kr

korridorsrum:

13 H 13 korridor 3231 kr
13 V 27 korridor 3259 kr
15 H 5 korridor 3231 kr
15 V 32 korridor 3259 kr

dubbletter:

4 A 33 dubblett 2823 kr
32 B 33 dubblett 2823 kr

tripletter:

6 B 11 triplett 2999 kr
6 B 14 triplett 2967 kr
6 B 23 triplett 2967 kr
6 B 25 triplett 3082 kr
6 B 26 triplett 2999 kr
11 A 3 triplett 2967 kr
11 A 12 triplett 2967 kr
11 A 26 triplett 2999 kr
11 A 31 triplett 2999 kr

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12