Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 15 augusti kl. 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset

Tisdagen den 12 september kl .14.00

Tisdagen den 10 oktober kl. 14.00

Tisdagen den 14 november kl. 14.00

Tisdagen den 12 december  kl. 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Ändrade öppettider Bostadskontoret V 42 – 43

Under tiden 16 oktober – 27 oktober 2017
har Bostadskontoret följande öppettider:

Måndag kl 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
Tisdag kl 10.00 – 12.00
Onsdag STÄNGT
Torsdag kl 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
Fredag kl 10.00 – 13.00

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje år.

Man kan dels komma in på Bostadskontoret eller maila samtliga uppgifter till bostad@snerikebostader.se.

Om man inte förnyar sin köplats, tappar man sin plats i kön och måste registrera om sig.

Följande uppgifter måste vara med:

  1. Studieintyg med tagna högskolepoäng för VT och HT året innan.
  2. Registreringsintyg för innevarande  VT.
  3. Kopia av ID handling och betalt terminskort för Snerikes Nation avseende innevarande VT.

Viktigt att alla intyg finns med, så att förnyelseprocessen går så smidigt som möjligt.

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12