Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 9 januari kl 14.00

Tisdagen den 6 februari kl 14.00

Tisdagen den 13 mars kl 14.00

Tisdagen den 10 april kl 14.00

Tisdagen den 8 maj kl 14.00

Tisdagen den 5 juni kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje år.

Man kan dels komma in på Bostadskontoret eller maila samtliga uppgifter till bostad@snerikebostader.se.

Om man inte förnyar sin köplats, tappar man sin plats i kön och måste registrera om sig.

Följande uppgifter måste vara med:

  1. Studieintyg med tagna högskolepoäng för VT och HT året innan.
  2. Registreringsintyg för innevarande  VT.
  3. Kopia av ID handling och betalt terminskort för Snerikes Nation avseende innevarande VT.

Viktigt att alla intyg finns med, så att förnyelseprocessen går så smidigt som möjligt.

Uppdaterad information om nedläggning av UpUnet-S
 i studentbostäderna

Under 2015 har nationerna, dess bostadsstiftelser samt ett antal andra fastighetsägare som har studentbostäder, arbetat för att få fram en gemensam lösning för internet då UpUnet-S försvinner från årsskiftet.

Detta arbete är nu slutfört och man har valt Bredband2 som leverantör av en grundtjänst om 100/100 Mbit, genom en kollektivanslutning.

Kostnaden för detta kommer att vara 54kr/mån och kommer att ingå i hyran.

Vi har valt en kollektivanslutning framför ett öppet nät eftersom i öppna nät får man betala avgifter både till fibernätsleverantören och abonnemangsavgifter till internetleverantören vilket är en klart dyrare lösning än den vi valt.

Utöver grundtjänsten kommer det finnas möjlighet att teckna avtal om IP-TV och IP-telefoni. Detta blir då ett avtal direkt mellan studenten och Bredband2.

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12