Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 18 augusti kl 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 8 september kl 14.00

Tisdagen den 13 oktober kl 14.00

Tisdagen den 10 november kl 14.00

Tisdagen den 8 december kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset, om inte annat är meddelat på hemsidan.

🙂

Bostadskontoret öppettider juli månad!

Kära landsmän och landsmaninnor!

I år, Coronaåret, är det mycket som inte är som vanligt. T.ex. kommer vi inte att ha en ”fysisk”

mottagningstid om den sedvanliga eftermiddagstimmen under juli månad.

Fr.o.m. torsdagen den 2 juli t.o.m. fredagen den 31 juli nås vi enbart via mail

(bostad@snerikebostader.se) eller telefon (018-52 30 01). Vid behov, eller om

saker inte kan lösas virtuellt får ett fysiskt möte bokas under hand.

felanmälan@snerikebostader.se är förstås också i funktion under juli månad som vanligt. 

Trevlig sommar!

Öppettider Bostadskontoret vecka 26 och vecka 27

Vecka 26

Måndag den 22 juni      13.00 – 17.00

Tisdag den 23 juni         09.00 – 12.00

Onsdag den 24 juni       12.00 – 16.00

Torsdag den 25 juni      STÄNGT

Fredag den 26 juni        09.00 – 13.00

Vecka 27

Måndag den 29 juni     13.00 – 17.00

Tisdag den 30 juni       09.00 – 12.00

Onsdag den 1 juli         09.00 – 16.00

Torsdag den 2 juli       STÄNGT

Fredag den 3 juli         STÄNGT

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12

Flyttstädning

Här kan du se en prislista och annan information gällande flyttstädning. Städar du själv så ansvarar du för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Hinner du inte själv åtgärda eventuella nedslag så kommer du att debiteras för en omstädning. Därför har vi på Södermanlands-Nerikes nation valt att samarbeta med städfirman NOX AB som följer våra riktlinjer och tar ansvar för att städningen ska bli godkänd. Här kan du boka en flyttstädning med NOX.