Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin:

  1. Vid besiktningar av boenden får hyresgästen inte vara med.
  2. Vid reparationer och liknande (felanmälan får hyresgästen inte vara hemma)
  3. Bostadsteckningarna bedrivs även  fortsättningsvis i vårt rymligaste rum festsalen.
  4. Endast 1 person åt gången vid besök på Bostadskontoret.

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 18 augusti kl 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 8 september kl 14.00

Tisdagen den 13 oktober kl 14.00

Tisdagen den 10 november kl 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 8 december kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset, om inte annat är meddelat på hemsidan.

🙂

Lediga objekt till Bostadsteckningen den 8 december kl 14.00

I och med Corona pandemin måste vi göra lite ändringar under bostadsteckningen.

Ni kommer att släppas in i Nationshuset lite pö om pö. Det kommer för er att innebära att

ni kommer att få stå ute och vänta på er tur och det är ju turordning i bostadskön som gäller.

Så varma kläder måste ni ha. Nationen kommer att bjuda på lite värmande kaffe under tiden.

Ni som får en bostad kommer därefter att få vänta utanför Bostadskontoret som tar emot en i taget.

Så varma kläder måste ni ha med er.

OBS! Era intyg ska vara utskrivna. (registrerings- och resultatintyg)  Detta för att underlätta för alla.

GULA VILLAN

GV 14          2 rok         7074 kr

ARKADIEN

B 28          korridorsrum      3422 kr

ROSENDAL

Ros 33    rum i korridor     3560 kr

TRIANGELN

lgh

34 B 25-26      2 rok      5297 kr

dubbletter  

Krongatan

2 A 3      dubblett      2889 kr

2 B 34   dubblett      2889 kr

4 B 24   dubblett      2889 kr

dubbletter på Sankt Johannesgatan

32 B 3      dubblett      2889 kr

32 B 24     dubblett     2889 kr

tripletter

tripletter Krongatan

6 A 6     triplett         3069 kr

6 B 22  triplett          3153 kr

tripletter Karlsrogatan

11 A 4      triplett       2991 kr

11 A 36    triplett      3069 kr

11 B 16    triplett      3069 kr

korridorsrum

korridorsrum Karlsrogatan

15 H 7      korridor      3334 kr

15 H 11    korridor      3334 kr

15 H 18   korridor      3334 kr

15 V 18   korridor      3334 kr

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12

Flyttstädning

Här kan du se en prislista och annan information gällande flyttstädning. Städar du själv så ansvarar du för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Hinner du inte själv åtgärda eventuella nedslag så kommer du att debiteras för en omstädning. Därför har vi på Södermanlands-Nerikes nation valt att samarbeta med städfirman NOX AB som följer våra riktlinjer och tar ansvar för att städningen ska bli godkänd. Här kan du boka en flyttstädning med NOX.