Kallelse till Högtidslandskap VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Utlysningar av poster och tjänster med start HT24

Härmed utlyses några poster och tjänster med start HT24. Sista…

Utlysning av städchef och städbolag sommaren 2024

Härmed utlyses 1st. tjänst som städchef och 4-5st. tjänster…

Utlysningar till Vårbalen den 18 maj 2024

Härmed utlyses stipendierna Nationsfond och Talet till vänskapen!…

Utlysning av nationsförvaltade stipendier VT24

Härmed utlyses nationsförvaltade stipendier för VT24. Ansökan…

Utlysning av Majsångsstipendiet

Härmed utlyses majsångsstipendiet som berättigar till fri…

Kallelse till Landskap II VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till…

Resestipendium till Korp! Filiae Patriae

Härmed utlyses ett resestipendium till Korp! Filiae Patriaes…

Resestipendium till Det Norske Studentersamfund

Härmed utlyses två stycken resestipendium till Det Norske Studentersamfunds…

Resestipendium till Nylands nation

Härmed utlyses två stycken resestipendium till Nylands nations…