Förnyelsesystem för kölistan.

Förnyelse kan ske via post, mail eller direkt på bostadskontoret. Handlingar som MÅSTE finnas med är:

  • Terminskort
  • Resultatintyg som kan styrka 15hp per termin som köpoäng söks för
  • Registreringsintyg
  • ID handlingar

Resultat- och registreringsintyg hittar ni på studentportalen.uu.se/ladok

Förnyelsen sker 1 gång per år  i mars månad.

De som inte har inkommit med handlingar i tid förlorar sin köplats och måste därmed komma in med en ny ansökan.

Plats Namn Totalt antal poäng Uppehållsterminer Bonuspoäng Köplats senast förnyad Köplats registrerad
Plats Namn Totalt antal poäng Uppehållsterminer Bonuspoäng Köplats senast förnyad Köplats registrerad