Vanliga frågor

Kan jag få bostad hos er?

Om du är en aktivt studerande medlem får du ställa sig i vår bostadskö eller teckna bostadskontrakt.

Hur gör jag för att få en bostad?

Studentrum och lägenheter fördelas på sk. bostadsteckningar efter ett kösystem som i första hand baseras på antalet terminer den bostadssökande har varit medlem i nationen.

Hur länge står jag i kön?

För att stå kvar på sin plats i kön måste man förnya sin köplats en gång per år. Förnyelse av köplats sker i Mars varje år med en skriftlig ansökan till bostadskontoret. Senast sista vardagen vid månadsskiftet innan aktuell bostadsteckning måste du som inte står i bostadskön lämnat in din bostadsansökan.

Vad måste jag ha med mig till bostadsteckningen?

Till bostadsteckningen måste du ta med dig legitimationterminskort samt aktuellt resultat- och registreringsintyg för att kunna teckna bostadskontrakt. De sistnämnda till för att styrka att den bostadssökande är aktiv student på minst halvtid. Resultatintyg etc. fås via Uppsala Universitets studentportal/Ladok, Studerandeexpeditionen eller din Institution. Samtliga intyg ska vara utskrivna på papper.

Hur ofta och vart sker bostadsteckningar?

Bostadsteckningar sker en gång i månaden alla månader utom i juli och alltid i nationshusets festsal eller tornrummet. Information om datum för bostadsteckningen samt vilka rum och lägenheter som skall fördelas anges här på hemsidan.

Hur länge måste jag stå i kö för att få en bostad?

Kötiden för rum och lägenheter varierar kraftigt men i vanliga fall krävs med minst en termins väntan för ett rum i Triangeln. För rummen i nationskvarteret brukar det krävas några fler än triangeln och för lägenheterna brukar kötiden vara avsevärt längre.

Hjälp, jag har trillat ur kön! Vad händer nu?

Du kommer inte att förlora dina terminer men du måste lämna in en ny ansökan. Det gäller exakt samma krav som på en ny ansökan

Boenderegler

Boenderegler (med stöd av hyreskontraktets allmänna bestämmelser) i Stiftelsens studentrum och lägenheter.

§ Andrahandsuthyrning skall ske till medlem av Södermanlands- Nerikes Nation. Det åligger hyresgästen själv att finna en potential andrahandshyresgäst. Andrahandsuthyrning kan godkännas för max 12 månader om den sökande ämnar bedriva utbytesstudier utomland eller på annan svensk ort eller utföra praktikarbete. Detta som ett led i utbildningen vid Uppsala Universitet. Även vid grundläggande militärtjänstgöring kan andrahandsuthyrning godkännas. Ovan nämnda studier och arbete måste styrkas med intyg från berörda institutioner.

§ Den som oaktsamt och/eller vårdslöst skadat inventarier eller inredning i de gemensamma utrymmena skall naturligtvis ersätta det. Går det dock inte att visa vem eller vilka som är skyldiga till skadan, måste förstås kostnaderna fördelas solidariskt på alla de hyresgäster som har rätt att utnyttja de gemensamma utrymmena.

§  Rummen/lägenheterna uthyres omöblerade, vilket innebär att ni vid avflytt skall lämna ett tomt rum och ett tomt källarförråd.

§  Det är absolut förbjudet att röka inomhus (gäller m.a.o. studentrum, lägenheter, korridorer, trapphus, källare etc., etc.). Askkoppar är för ändamålet uppsatta utanför respektive port.

§  I varje rum sitter det s.k. Kirsch-beslag vid varje fönster. I dessa kan man sätta antingen en rullgardin, en vanlig gardinstång eller både och. Man får följaktligen inte borra, skruva eller på annat sätt fästa upp gardinstänger utan att bli ersättningsskyldig för ev. uppkomna, bestående skador.

§  På de väggar där tavellist finns, skall tavelkrok användas. Behöver man fler av någon anledning finns de att köpa på varje välsorterad järnaffär eller byggvaruhus.

§  På de ev. väggar där tavelkroksskena inte finns(hallar och kök t.ex.) får endast nålar eller finare nubb användas, för uppsättning av jullöparen eller fotot på mamma. All ev. borrning, som inte i varje enskilt fall för sig blivit sanktionerat av Stiftelsen, blir man ovillkorligen ersättningsskyldig för.

§  I alla rum ligger ett laminatgolv. Det är känsligt för stora vattenmängder. Vid avtorkning får därför endast en lättfuktad trasa användas.

§  Dusch och toalett har kakel och klinkers. Använd gärna avkalkningsmedel vid städning och dra gärna av även väggarna med en gummiskrapa efter att ni duschat.

§  Det råder husdjursförbud i alla studentrum och studentlägenheter.

§  Slutligen får det av brandskyddsskäl inte stå en enda privat pinal i korridorerna! Det innebär att skohyllor, resväskor, bord etc., etc. som upptäcks vid syn omedelbart skall tas bort efter uppmaning därom. Om så ej sker ordnar jag med bortforsling och kostnaderna för detta kommer att debiteras korridoren samfällt och solidariskt via hyresavin.

Har ni ytterligare funderingar är det bara att ringa Bostadskontoret, vaktmästarna eller intendent Peter Forsgren.

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: stängt
Tisdag: 9-16
Onsdag: 9-12
Torsdag: 13-17
Fredag: stängt

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 15
Nationskvarteret: 018-751 24 14