Här finner du nationens stadgar. Det är de interna grundregler allt arbete på nationen utgår ifrån. Senast ändrad den 15 maj 2024.

Du finner även diverse policys som gäller på nationen. Dessa använder vi bland annat som underlag och riktlinjer för att enklare kunna följa våra stadgar.