Här finner du nationens stadgar. Det är de interna grundregler allt arbete på nationen utgår ifrån. Senast ändrad den 9 maj 2022.

Du finner även diverse policys som gäller på nationen. Dessa använder vi bland annat som underlag och riktlinjer för att enklare kunna följa våra stadgar.