I denna kategori publiceras alla nyheter om nationens stipendier

Utysning av resestipendium till Blekingska i Lund

Härmed utlyses två platser till vår vännation Blekingska…

Nationspoäng HT23

Nu kan man ansöka om nationspoäng för engagemang vid Södermanlands-Nerikes…

Resestipendium till Det Norske Studentersamfund

Härmed utlyses två platser till vår vännation Det Norske…

Utlysning resestipendier

Härmed utlyses fem resestipendier till vår vännation Burschenschaft…

Utlysning sittningsstipendier

Härmed utlyses två sittningstipendier till vårbalen den 20…

Utlysning Majsången

Härmed utlyses sittningstipendiet Majsången. För mer information,…

Utlysning nationsstipendier

Härmed utlyses nationsstipendier VT23. Ansökan är öppen till…

Utlysning av Jan Mårtenssons stipendiefond

Härmed utlyses Jan Mårtenssons stipendiefond. Jan Mårtenssons…

Utlysning Leif Lewins stipendium

Härmed utlyses Leif Lewins stipendium. Mer information finns…

Resestipendium till Studenterforeningen i Köpenhamn

Härmed utlyses två resestipendium till vår vännation Studenterforeningen…