I denna kategori publiceras alla nyheter om nationens stipendier

Utlysta stipendier

Nu går det att söka flera av nationens stipendier! Mer info…

Utlysta nationsstipendier

Nu är flertalet nationsstipendier utlysta, i filen nedan kan…

Utlyst resestipendie till Köpenhamn

Just nu kan man söka resestipendie till vår vännation i Köpenhamn! Ansökan…

Utlysta poster för hösten 2018!

Nu finns flera poster och tjänster utlysta inför hösten! Läs…

Sök majsångsstipendiet

Detta stipendium berättigar till fri sittning på nationens…

Nationsstipendier utlysta!

Nu är ansökan för nationsförvaltade stipendier öppen. Frågor…

Resestipendium till Nylands nation

Vill du åka med till Helsingsfors och delta i Nylands nations…

Leif Lewins stipendium

Just nu är Leif Lewins stipendium utlyst. Inför tillsättande…

Sök stipendier och nationspoäng!

Nu är de universitetsförvaltade stipendierna utlysta och de…

Utlysta nationsstipendier!

Nu kan du söka nationens stipendier! Blanketter och mer info…