I denna kategori publiceras alla nyheter om nationens stipendier

Sök majsångsstipendiet

Detta stipendium berättigar till fri sittning på nationens…

Nationsstipendier utlysta!

Nu är ansökan för nationsförvaltade stipendier öppen. Frågor…

Resestipendium till Nylands nation

Vill du åka med till Helsingsfors och delta i Nylands nations…

Leif Lewins stipendium

Just nu är Leif Lewins stipendium utlyst. Inför tillsättande…

Sök stipendier och nationspoäng!

Nu är de universitetsförvaltade stipendierna utlysta och de…

Utlysta nationsstipendier!

Nu kan du söka nationens stipendier! Blanketter och mer info…

Utlysta stipendier!

Nu är ansökan för nationens universitetsförvaltade stipendier…

Stipendieutlysning VT17

Här finner du samtliga utlysta stipendier för våren 2017. Av…

Nationspoäng

Nationspoäng får du för att ha engagerat dig i nationen -…