After Work med Seniorföreningen

Medlemmar av seniorföreningen!
Varmt välkomna på after work  på restaurang Matrosen Skeppsbron i Stockholm!
Torsdag 12 maj
Mat och dryck till självkostnadspris
Anmälan görs till ordförande Kristina Furusten på mail Kristina.Furusten@gmail.com