Demiratus

Södermanland-Nerikes nations filosofisällskap

Filosofi. Själva ordet bär liksom ett stort vitt skägg, sitter bakåtlutat i en bekväm karmstol med korslagda ben och stirrar intensivt ut i tomma intet. Det är dags att ändra på det. Oavsett om du aldrig läst en text av Aristoteles eller Nietzsche eller för den delen Björn Ranelid är vi övertygade om att du har någonting att komma med.

 

Demiratus är ett nytillskott i Snerikes föreningsfamilj med en passion för diskussion och tankar och ingen fundering är för stor för oss. Upplägget är enkelt: vi diskuterar filosofi öppet och utan debatt. För att bättre förstå varandra, oss själva och hela den förbryllande värld vi lever i pratar vi om trender, företeelser, värderingar, tankar och konventioner.

 

Till vårt förfogande har vi en onsdagskväll var tredje vecka, ett stort bord med pappersduk att illustrera tankarna på och tillgång till baren. Varje möte bär ett tema vilket, efter en kort introduktion av moderatorn, öppnas fritt för deltagarna att diskutera kring. Återkommande diskussionsämnen på våra möten är bland annat: rättssamhällets principer, naturlighet, människans relevans i framtiden och religion.

 

Inget medlemskap krävs och mötet är öppet för alla intresserade. Vill du utmana dina föreställningar? Välkommen!

 

Kontakt och mer information

Mail: demiratus@snerikes.se

Facebook: www.facebook.com/Demiratus.Snerike

 

 

 

The Södermanland-Nerikes philosophical society

 

Philosophy. The word itself sort of carries a great white beard, sits comfortably leaned back in an old armchair with legs crossed and stares hollow eyed into a dusty book. It is time to change that picture. Even if you have never read a text by Aristotle, or even know how to spell to Nietzsche, we  are certain that you have some interesting thoughts to contribute with.

 

Demiratus is a freshly started society at Snerikes with a passion for discussion and thoughts and there is no matter too large for us. Our motto is philosophical discussion without debate. We seek to gain a deeper understanding of each other, ourselves and the confusing world we live in by talking about trends, values, thoughts, ideals and current phenomena.

 

At our disposal we have a Wednesday evening every third week, a large table with a paper tablecloth to jot down notes on and access to the bar. Each meeting has a theme which we discuss freely after a short introduction by the moderator. Recurring matters of discussion on the meetings are, among other: what is natural, humanity’s role in the future, religion and the principals of rights and justice.

 

No membership is required and the meetings are open for anyone interested. Would you like to challenge your opinions? Join us!

 

Contact and more info

Mail: demiratus@snerikes.se

Facebook: www.facebook.com/Demiratus.Snerike

Kalendarium höstterminen 2018
Mellan tiderna: 19.15-22.00

  • 19 Sep – Fri vilja (övre bar)
  • 3 Okt – Politisk korrekthet: Motkulturer (övre bar)
  • 17 Okt – Psykisk ohälsa (övre bar)
  • 31 Okt – Livsfilosofierna (kommer ej hållas på nation)
  • 14 Nov – Våra barns arv (övre bar)
  • 28 Nov – Upplysning (övre bar)
  • 12 Dec – Nobelpriset och vetenskaperna (Södertäljerummet, Stavenowska huset)

Click here to add your own text

Click here to add your own text