Demiratus

Södermanland-Nerikes nations filosofisällskap

Demiratus är förening med en passion för diskussion och tankar. Där ingen fundering är för stor för oss. Upplägget är enkelt: vi diskuterar filosofi öppet och utan debatt. För att bättre förstå varandra, oss själva och hela den förbryllande värld vi lever i pratar vi om trender, företeelser, värderingar, tankar och konventioner.

Till vårt förfogande har vi en onsdagskväll varannan vecka, ett stort bord med pappersduk att illustrera tankarna på och tillgång till baren. Varje möte bär ett tema vilket, efter en kort introduktion av moderatorn, öppnas fritt för deltagarna att diskutera kring. Återkommande diskussionsämnen på våra möten är bland annat: rättssamhällets principer, naturlighet, människans relevans i framtiden och religion.

Inget medlemskap krävs och mötet är öppet för alla intresserade. Vill du utmana dina föreställningar? Välkommen!

 

Kontakt och mer information

Mail: demiratus@snerikes.se

Facebook: www.facebook.com/Demiratus.Snerike

 

 

 

The Södermanland-Nerikes philosophical society

 

Demiratus is a society with a passion for discussion and thoughts. Where no matter too large for us. Our motto is philosophical discussion without debate. We seek to gain a deeper understanding of each other, ourselves and the confusing world we live in by talking about trends, values, thoughts, ideals and current phenomena.

At our disposal we have a Wednesday evening every other week, a large table with a paper tablecloth to jot down notes on and access to the bar. Each meeting has a theme which we discuss freely after a short introduction by the moderator. Recurring matters of discussion on the meetings are, among other: what is natural, humanity’s role in the future, religion and the principals of rights and justice.

 

No membership is required and the meetings are open for anyone interested. Would you like to challenge your opinions? Join us!

 

Contact and more info

Mail: demiratus@snerikes.se

Facebook: www.facebook.com/Demiratus.Snerike

Kalendarium höstterminen 2019
Mellan tiderna: 19.15-22.00

18 september – Lögner
24 september – Philosophy tea George Orwell
2 oktober – Vem äger det offentliga rummet?
16 oktober – Vart är vi på väg? Framtiden & Huxley v. Orwell
30 oktober – Philosophy tea: Arundhati Roy
30 oktober – [obestämt tema, vad vill du tala om?]
13 november – [obestämt tema]
19 november – Philosophy tea: Immanuel Kant
27 november – [obestämt tema]
11 december – [obestämt tema]

Mötena äger rum i Övre Bar i Snerikes nationshus och alla börjar 19:17. Den 11 december ses vi dock på Snerikes bibliotek i Stavenowska huset.
Philosophy tea-möten sker på Reginateatern efter deras tider, se mer i evenemangen.