Jämställdhetsgruppen

Sedan januari 2017 finns jämställdhetsgruppen vid nationen som arbetar med att göra nationen till en tryggare och jämställd plats fri från diskriminering.

Arbetet innefattar ett brett spann av uppgifter: från att föra statistik över könsfördelningen i restaurangpersonalen till att anordna workshops om förebyggande av sexuella ofredanden. Jämställdhetsgruppen består av en arbetsledare och 4-6 medlemmar. Arbetsledaren tillsätts av nationens nationsnämnd och medlemmarna tillsätts av arbetsledaren i samråd med förste kurator. Om du har några frågor om vårt arbete eller något du vill att vi ska uppmärksamma, kontakta gärna oss på jamstalldhet@snerikes.se.