Södermanland-Nerikes nationskörs vänförening är en ideell och demokratisk förening som har till syfte att:

  • Stötta Södermanland-Nerikes nationskör i Uppsala och verka för kontinuitet över generationsgränserna
  • Vara en sammanhållande organisation för fd snerikekorister

    I övrigt ämnar föreningen:

  • Upprätta och upprätthålla av ett adressregister till f.d. medlemmar av Snerikekören.
  • Vara ett nätverk som den aktiva kören kan använda vid behov.
  • Skapa en årlig träff för gamla Snerikekorister
  • Samla o dokumentera Snerikekörens ”memorabilia” såsom krönikor, bilder m.m.