Inlägg av Linnea Alm

Vårbalsstipendier

Till vårbalen utlyses två stipendier och du kan läs mer om dessa nedan. Sista ansökningsdag är den 18 maj och ansökan skickas till 1q@snerikes.se. Talet till mannen Stipendiet Nationsfonden

Kallelse till landskap III

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens tredje ordinarie landskap 2018. Nedan kan du läsa föredragningslistan. Har du frågor om landskapet kan du kontakta Landskapets ordförande på landskap@snerikes.se. Har du frågor om ämbeten eller liknade kan du kontakta förste kurator på 1q@snerikes.se. Efter landskapet är det sexa så glöm inte sångboken! Föredragningslista

Utlysta poster och tjänster!

Just nu utlyses två tjänster som städbolag över sommar samt två poster som IT-ansvarig för perioden hösten 2018 och våren 2019. Är du intresserad kan du läsa mer i utlysningarna nedan. Vid frågor kontakta 1q@snerikes.se. 2 tjänster som städbolag 2 poster som IT-ansvarig Sista ansökningsdag är den 24 maj kl 23.59 och ansökning skickas till […]

Ändrade mottagningstider under VALBORG

Under valborg kommer kuratorsexpeditionens öppettider ändras. Det kommer vara öppet följande tider: Onsdag 25 april                       kl 13-15 Torsdag 26 april                      kl 16-18 Fredag 27 april                        kl 10-12 Lördag 28 april                        STÄNGT Söndag 29 april                        STÄNGT Måndag 30 april                      STÄNGT Tisdag 1 maj                  […]

Kransnedläggning 1 maj

Den 1 maj tågar vi tillsammans upp till nationsgravarna för kransnedläggning. Vi samlas kl 11.30 utanför nationshuset. Varmt välkomna! Kransnedläggning

Tom Saldeens resestipendium

Resestipendium för studier i USA Inspektor emeritus professor Tom Saldeen har inrättat ett stipendium, Saldeens resestipendium. Mottagaren skall vara inskriven vid Södermanlands-Nerikes nation. Stipendiet avser bidrag för studiebesök vid forskningsenhet i USA. Företräde för studerande vid medicinsk fakultet i första hand, vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet i andra hand och juridisk fakultet i tredje hand. Till stipendieansökan […]

Utlysta resestipendier Norge och Tyskland

Just finns två olika resestipendier utlysta med sista ansökningsdag den 25 april kl 12.00 för Norge och den 2 maj kl 12.00 för Tyskland. Läs mer om stipendierna nedan. Två resestipendier till Norge Två resestipendier till Tyskland

Sök majsångsstipendiet

Detta stipendium berättigar till fri sittning på nationens Majmiddag. För att få stipendiet ska stipendiaten framföra en egenhändigt skriven sång under middagen. Kandidater skickar sina alster till 1q@snerikes.se som tillsätter stipendiaten. Ansökan skall vara inkommen senast den 17 april 23.59 till 1q@snerikes.se. Majsångsstipendiet