Inlägg av 1q

Tillsatta poster vid landskap III

Vid terminens tredje ordinarie landskap den 18 maj valdes följande kandidater.   Fyllnadsval av:  Antikvarie 1 st., ht 20-vt 21: Gustav Stark Bibliotekarie 1 st., ht 20-vt 21: Emma Andersson Fanbärare 1 st., ht 20-vt 21: Jakob Hasselqvist Haglund Internationell sekreterare 1 st., ht 20-vt 21: Lachlan Manning Marknadsföringsansvarig 1 st., ht 20: Gustaf Furusten […]

Kallelse landskap III

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens tredje ordinarie LANDSKAP måndagen den 18 maj 2020, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.   Kallelse LSK III VT20

Allmänt val och allmänt majoritetsval inför landskap III

Nedan följer samtliga kandidaturer i de allmänna valen och allmänna majoritetsvalen inför landskap III. För att rösta i valen kommer valsedlar att finnas att hämtas ut på förste kurators mottagningstider. Valsedeln måste sedan lämnas åter till förste kurator under mottagningstiderna, senast måndag den 18 maj klockan 18.30. Inför landskapet kommer mottagningstiderna att vara utökade och […]

Kandidaturer inför landskap III

Nedan följer samtliga kandidaturer inför landskap III. För att rösta i valen kommer valsedlar att finnas att hämtas ut på förste kurators mottagningstider. Valsedeln måste sedan lämnas åter till förste kurator under mottagningstiderna, senast måndag den 18 maj klockan 18.30. Inför landskapet kommer mottagningstiderna att vara utökade och är följande: Tisdag 12 maj: 11.00-18.00 Onsdag […]

Information inför Landskap III

Landskap III På grund av de rådande förordningarna som förbjuder att fler än 50 personer samlas kommer landskapet inte kunna genomföras som vanligt. Nedan följer en sammanfattning på det beslut som nationens ledning fattat för att landskapet ska kunna genomföras så demokratiskt och rättvist som möjligt. Sammanfattning Varje person som önskar kandidera till ett ämbete […]

Nya öppettider i biblioteket

Från och med den 2 april kommer biblioteket att ha nya öppettider. De nya öppettiderna är 10.00-16.00 samtliga dagar. Utlåningstiderna är fortsatt stängda. För att komma i kontakt med bibliotekarie maila bibliotek@snerikes.se

Information gällande Landskap II

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset COVID-19 kommer nationens ledning yrka att samtliga landskapsbeslut och landskapsval bordläggs till ett landskap när situationen återigen tillåter oss att ha ett vanligt landskap. Detta innebär att vi på landskapet endast kommer behandla allmänna val och majoritetsval som sker genom förtidsröstning. Vidare kommer även den efterföljande sexan att […]

Kallelse landskap II

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens första ordinarie LANDSKAP Måndagen den 6 april 2020, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal. Kallelse LSK II VT20

Utlysning av nationsstipendier

Nu går det att söka flera av nationens stipendier! Mer info om ansökan hittar du i utlysningen nedan och på http://snerikes.se/om-nationen/stipendier/ hittar du blanketter för ansökan. Sista ansökningsdag för stipendier är 16 april. Frågor? Kontakta stip@snerikes.se! Utlysning stipendier