Inlägg av Linnea Alm

Utlysta nationstjänster/post!

Här utlyses de poster och tjänster som inte tillsattes i somras. Frågor om tjänsterna eller posten skickas till 3q@snerikes.se. Vid ansökan, använd ansökningsmallen nedan. Septembervärd – ansökan ska vara inskickad senast den 24 augusti Släppchef – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september Ljud- och ljusansvarig – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september Ansökningsmall

Sök nationstjänster/nationsposter!

Här kommer utlysningar för höstens nationstjänster. Ansökan ska vara inskickad senaste den 10 augusti till 1q@snerikes.se. Mall för ansökan hittar du längst ner. Datorförman Städbolag Släppchef Septembervärd   Vi har även utlysta poster som du kan söka om du vill vara en del av nationen. Sista ansökningsdag är den 10 augusti, med undantag för medlem […]

Landskap III

Härmed kallas du som medlem av Södermanlands-Nerikes nation in till vårterminens andra ordinarie LANDSKAP! Måndagen den 15 april, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal. På ett landskap tar vi beslut om vår verksamhet. Här får du som medlem chansen att påverka hur Snerikes organisation ser ut, eftersom landskapet är nationens högst beslutande organ och alla […]

Landskap 3 april

På landskap II den 3 april ska vi förutom att välja ny förste kurator och tredje kurator även välja hovmästare, barmästare och köksmästare för hösten 2017 samt höstens klubbmästare. Du kan rösta på kuratorsexpeditionen onsdag 29/3 11-15, torsdag 30/3 15-19 samt fredag 31/3 13-17 eller på valdagen i nationshuset mellan 16:30-18:30. Här finner du presentationerna till […]

Landskap I

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Kom och gör din demokratiska röst hörd! På terminens landskap väljer vi nationens ämbetsmän och om du vill bli engagerad i terminen är det ett perfekt tillfälle att komma och höra vad som finns att söka. Är du nyfiken de ämbeten som är lediga kan du […]

Sök nationstjänster

Det är dags att börja fundera över vad du ska göra under nationens höjdpunkter på sista april-helgen och under sommaren. Är du intresserad av att vara kvalborgsvärd, valborgsgeneral eller brygganvärd? Här är utlysningarna för dig! Kontakta nationens tredje kurator vid eventuella frågor. Kvalborgsvärd Valborgsgeneral Brygganvärd

Engagera dig till VT17

Det finns många sätt för dig att engagera dig på nationen. Några av dessa sätt är att ta ett förtroendeuppdrag eller ett ämbete. Till våren 2017 söker vi just nu efter två medlemmar i jämställdhetsgruppen, en ljud- och ljusförman samt efter en-två redaktionsassistenter. Nedan kan du läsa mer om dessa uppdrag och hör av dig till nationens […]

Nationspoäng

Nationspoäng får du för att ha engagerat dig i nationen – olika många beroende på ämbete. Dessa kan sedan användas till att söka resestipendier och utöka antal terminer i bostadskön (10 poäng ger en extra termin). Du kan endast söka nationspoäng för avslutad mandatperiod. Har du ett ämbete som sträcker sig över flera terminer ansöker […]

Utlysningar till VT17

Vill du engagera dig på nationen? I så fall har du din chans på landskap III eller genom att söka någon av posterna som är utlysta just nu! Om du vill tjäna lite extra pengar vid sidan av studierna och samtidigt engagera dig på nationen kan du söka någon av följande tjänster: Kuratorsassistent Ekonomiassistent Städbolag […]

Landskap III den 5 december

På landskap III den 5 december ska vi förutom att välja nya nationsnämndsledamöter även välja hovmästare och barmästare för våren 2017 samt vårens barvärdar. Här finner du presentationerna till kandidaterna som ställer upp till dessa ämbeten! Nationsnämndsledamot ht16-ht17 Anton Renman svenska & engelska Martin Wahlund Nationsnämndsledamot vt17-ht18 Anna Borgcrantz svenska & engelska Linnea Alm svenska & […]