Inlägg av Linnea Alm

Resestipendium till Lund och Köpenhamn

Härmed utlyses två resestipendier till Höstblot å Blekingska nationen  den 24-26 november Stipendierna gäller för veckoslutet 24-26 november och tillhörande Höstblot vid vår vännation Blekingska i Lund. Stipendierna tillsätts i första hand efter nationspoäng och i andra hand efter övriga nationsmeriter. Vid frågor kontakta 1q@snerikes.se. Ansökan skickas till 1q@snerikes.se senast 30 oktober kl. 12.00. Uppge antal […]

Gåssången 2017

GÅSSÅNGEN 2017 Detta stipendium berättigar till fri sittning på nationens Gåsmiddag (höstbal) den 11 november. För att få detta ska stipendiaten framföra en egenhändigt skriven sång under middagen. Kandidater skickar sina alster till förste kurator, 1q@snerikes.se, som tillsätter stipendiaten. Ansökan skall vara inkommen senast den 3 november kl. 13.00.

Sök VALBORGSGENERAL 2018!

Vill du vara med och planera en av årets största fester? Nationen söker fyra personer som tillsammans vill planera och genomföra valborgshelgen 2018 på Snerikes! Mer info hittar du i utlysningen nedan och frågor skickas till 3q@snerikes.se. Arbetsordning för valborgsgeneral finns nere på kuratorsexpeditionen. Sista ansökningsdag den 30 november kl 23.59. Utlysning valborgsgeneral 

Landskap II 30 oktober 2017

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Kom och gör din demokratiska röst hörd! På terminens landskap väljer vi nationens ämbetsverkare och om du vill bli engagerad på nationen är det ett perfekt tillfälle att komma och se vad du kan göra på nationen. På detta landskap kommer vi bland annat välja […]

Städtjänst utlyses!

En tjänst som nationens städbolag utlyses fram till den 5 oktober. Vid frågor kontakta 3q@snerikes.se. Ansökan ska vara förste kurator tillhanda senast 5 oktober kl 23.59. Ansökan skickas till 1q@snerikes.se, särskild ansökningsmall hittar du här! Städbolag

Sök nationspoäng!

Nationspoäng får du för att ha engagerat dig i nationen – olika många beroende på ämbete. Dessa kan sedan användas till att söka resestipendier och utöka antal terminer i bostadskön (10 poäng ger en extra termin). Du kan endast söka nationspoäng för avslutad mandatperiod. Har du ett ämbete som sträcker sig över flera terminer ansöker […]

Utlysta stipendier!

Nu är ansökan för nationens universitetsförvaltade stipendier öppen. Sista ansökningsdag är 20 september kl 17.00. Frågor om stipendier skickas till stip@snerikes.se.   Lista över höstens universitetsförvaltade stipendier

Landskap I 11/9

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Kom och gör din demokratiska röst hörd! På terminens landskap väljer vi nationens ämbetsmän och om du vill bli engagerad i terminen är det ett perfekt tillfälle att komma och höra vad som finns att söka. Är du nyfiken de ämbeten som är lediga kan du […]

Utlysningar!

Just nu ligger utlysningar ute för två poster. Är du intresserad att hjälpa till med vår nationstidning Aktuellt eller vill du vara med i vår miljögrupp? Då är det bara att söka, mer info om posterna hittar du nedan. Mall för ansökan finns längst ner. Redaktionsassistent – sista ansökningsdag 11 september Medlem i miljögruppen – sista ansökningsdag […]

Utlysta nationstjänster/post!

Här utlyses de poster och tjänster som inte tillsattes i somras. Frågor om tjänsterna eller posten skickas till 3q@snerikes.se. Vid ansökan, använd ansökningsmallen nedan. Septembervärd – ansökan ska vara inskickad senast den 24 augusti Släppchef – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september Ljud- och ljusansvarig – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september Ansökningsmall