Välkommen till Södermanlands–Nerikes Seniorförening!

Seniorföreningen vid Södermanlands-Nerikes nation har som syfte att sammanhålla gamla kamratkretsar och sammanknyta olika generationer av studerande vid Södermanlands-Nerikes Nation å Uppsala Universitet. Som medlem får du alltid en inbjudan till den populära Höstgasquen och det årliga utskicket av Majhälsningen.

Bli medlem
Det kostar bara 700 kr och för detta får du ett ständigt medlemskap med inbjudan till årsmöte och Höstgasque samt Majhälsningen hem i brevlådan.

  1. Registrera dig i universitetets Alumnnätverk.
  2. Sätt in 700 kr på BG 5613-0032 och märk betalningen med ditt namn. 350 kronor för dig som är under 30 år.
  3. Skicka även ett mail till alumn@snerikes.se med uppgift om namn och adress och bekräftelse på att betalning har erlagts.

Seniorföreningens verksamhet
Som medlem i Seniorföreningen är du inbjuden till den traditionella Höstgasquen, som äger rum den andra lördagen i oktober varje år. Med kör, Hornboskap, dans och trevligt sällskap brukar Höstgasquen betecknas som en av de roligaste gasquerna under året.  Huset är fyllt av Sörmlandnärkingar i åldrarna 20-100, alla evigt unga i sinnet! Det är ett tillfälle för yngre att träffa äldre och bygga vidare på nätverket som är så viktigt i livet.

På föreningens repertoar bland annat after work för medlemmar i både Uppsala och i förskingringen.

Föreningen anordnar även andra aktiviteter under året så håll utkik på hemsidan och i mejlkorgen för att se när nästa träff är.

Naturligtvis är du alltid välkommen att delta i nationens reguljäras verksamhet – såsom pub och Landskap om du önskar.

Medlemsregister & alumninätverket

Just nu arbetar styrelsen med att flytta över föreningens medlemsregister till universitetets Alumninätverk. All kommunikation sker via e-post och för att du inte ska missa viktig information behöver du gå med. Klicka här för att gå med i medlemsregistret. Är du inte redan medlem? Se ovan hur du går tillväga!

Hör av dig till alumn@snerikes.se om du har några frågor.

Håll kontakten!
Utöver Höstgasquen finns det givetvis en hel del självklara sätt att hålla kontakt med nationen och med nya och gamla medlemmar vid den bästa av nationer.

  • Gå gärna med i Seniorföreningens Facebookgrupp – här lägger vi löpande ut information om kommande händelser.
  • Registrera dig i universitetets Alumninätverk. När du väl loggat in, går du in på Södermanlands-Nerikes sida och registrerar dig där. Detta forum kommer att utvecklas över tiden och fungera som ett forum där du kan få kontakt med Snärkingar i olika branscher och andra med dig!

Tipsa gärna dina gamla nationsvänner om att ansluta sig till nätverket så de inte missar det senaste från seniorföreningen!

Majhälsningen
Majhälsningen är seniorföreningens årsskrift. Den har utkommit regelbundet sedan 1928 och sammanfattar året som gått på nationen och i föreningen. Medlemmar av Seniorföreningen mottager varje år sitt eget exemplar av Majhälsningen. Den som är intresserad av nationshistoria och tycker om att skriva uppmanas att kontakta Förste kurator, som förmedlar kontakter till redaktörerna.

Är du intresserad av att gå tillbaka i tiden och läsa äldre majhälsningar så kan du göra det här. Vi har nämligen samlat alla majhälsningar sedan 1928 som kan läsas digitalt i webben.

Datum för 2024

Datum för Höstgasquen annonseras senare under terminen när kalendariet är bestämt.

Viktiga adresser:
Alumnsamordnare: alumn@snerikes.se, tel 076-8997372
Förste kurator: 1q@snerikes.se, tel 018-154061

Styrelse vårterminen 2024:

Ordförande: Morgan Malm

Sekreterare: Förste kurator Astrid Åkerberg

Ledamöter:

Inspektor Per Ström

Theodor Söderberg

Monica Landmark

Johanna Ingvarsson

Carl von Schantz

Annika Otterstedt

Claes Bruhn

Maria Dahlberg

Adjungerad

Alumnsamordnare: Kajsa Bängs

Valberedning:

Jonas Karlson Bobits

Jakob Bäcklund

Sörmlandnärking hela livet!

Gå gärna med i seniorföreningens facebookgrupp.

Mer info om Uppsala Universitets alumnnätverk här