Bli medlem i vår jämlikhets- eller miljögrupp!

Är du intresserad av att arbeta med jämlikhet och likabehandling eller miljöfrågor?

Nu letar nationen efter nya medlemmar till både jämlikhetsgruppen och miljögruppen!

Mer information och blankett för ansökan hittar du nedan.

Skicka in din ansökan senast 3 februari!

Utlysning jämlikhetsgrupp VT19

Utlysning medlem i miljögruppen

Mall för ansökan sveeng