Kallelse till vårterminens första ordinarie landskap

Härmed kallas medlemmarna i Södermanlands-Nerikes nation till vårterminens första ordinarie landskap på måndag den 11 februari!

På landskapet tar vi viktiga beslut och väljer nya ämbetsverkare, och alla medlemmar har en röst.

I föredragningslistan nedan kan ni se vilka frågor som kommer behandlas och efteråt så kommer vi fira med en landskapssexa!

Landskapet börjar 18:30, kom i god tid så du hinner rösta och ta plats!

Kallelse LSK I VT19