Utlysning poster och tjänster för VT23 och för 2023

Härmed utlyses poster vid nationen för perioderna VT23 och 2023. Sista ansökningsdag är den 16 februari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna.

 

Ekonomiassistent VT23

Städbolag VT23

Utlysning arbetsledare jämlikhet 2023

Utlysning släppansvarig VT23

Mall för ansökan SveEng ny version