Kallelse till Landskap I VT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till vårterminens första ordinarie Landskap måndagen den 6 februari kl. 18.30 i nationens festsal.

Nedan finns den preliminära föredragningslistan.

Kallelse LSK I VT23