Utlysning av poster och tjänster VT23 samt 2023

Härmed utlyses poster och tjänster vid nationen för perioden VT23 samt 2023. Sista ansökningsdag är den 5 januari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna.

Utlysning arbetsledare jämlikhet 2023
Utlysning släppansvarig VT23
Städbolag VT23
Kuratorsassistent 2023
Gasquekock vt23
Ljud- och ljusansvarig VT23-HT23
Ekonomiassistent VT23

Mall för ansökan SveEng ny version