Resestipendium till S:t John’s College i Cambridge

Härmed utlyses två platser till vår vännation S:t John’s College vid universitet i Cambridge den 25 januari-28j januari.

Ansökan ska vara 1q@snerikes.se tillhanda senast den 29 december.

St johns College vt23