Landskap I

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till höstterminens första ordinarie LANDSKAP måndagen 6 september 2021, kl. 18.30 å Södermanlands-Nerikes nation.

Landskapet kommer att genomföras på nationens uteservering för att möjliggöra fysiskt deltagande med hänsyn till rådande restriktioner kring Covid-19.

Preliminär föredragningslista:
Kallelse Landskap I

Röstning i allmänna val och allmänna majoritetsval sker på kuratorsexpeditionen på Brundisium onsdagen den 1 september kl. 13:00-17:00, torsdag den 2 september kl. 13:00-18:00 och fredag den 3 september kl. 10:00-13:00 samt på landskapsdagen måndagen den 6 september kl. 16:30–18.30.