Utlysning av nationspoäng, resestipendium, poster och tjänster HT21

Nu finns det ytterligare utlysningar att söka till höstterminen 2021!

Mall för ansökan / Application form

Nationspoäng:
Nationspoäng HT21

Resestipendium Tyskland (1-3 oktober):
Resestipendium Arminia Marburg

Poster:
Medlem i miljögruppen HT21

Tjänster:
Uthyrningsassistent HT21