Härmed utlyses 2 st. poster som Producent för Spexet På Madagaskar 2017

På Madagaskar är ett spex i två akter uruppfört den 2 april 1870 och som traditionsenligt sätts upp av nationen vart tionde år. Nästkommande uppsättning sker år 2017. Spexet är en parodi på italiensk opera buffa men omnämns i originalpartituret som ”en stor romantisk opera” och handlar om när de två studenterna A la Bonheure och Rapp hamnar i händerna på Madagaskars urinvånare.

Redan nu efterfrågar nationen två stycken producenter för spexet. Som producent bör du både vara kreativ och organisatorisk då du ansvarar bland annat för uppstarten och utvecklingen av spexet. Skicka in din ansökan som skall innehålla en produktionsplan samt idéutkast för hur man kan utveckla Madagaskar så att det känns uppdaterat och modernt men samtidigt behåller mycket av originalets essens från 1870. Tjänsterna tillsätts av Nationsnämnden.

Ansökan samt frågor skickas till 1q@snerikes.se senast den 29 oktober 2015.