Inlägg av webadmin

Kallelse Landskap I

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens första ordinarie LANDSKAP Måndagen den 10 februari 2020, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal. Preliminär föredragningslista 1. Öppnande 2. Val av justeringspersoner och röstsammanräknare 3. Godkännande av kallelseförfarandet 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Godkännande av föregående protokoll 6. Adjungeringar 7. Meddelanden 8. Bordlagda ärenden 9. Fyllnadsval av: a. […]

Utlysningar för På Madagaskar 2020

För 150 år sedan på Södermanland Nerikes nation skrevs och producerades, det som skulle komma att bli ett av världens första studentspex, “På madagaskar”. Spexet har sedan urpremiären varit ett självklart inslag i spexhistorien. Spexet sätts återkommande upp än idag vart tionde år av Snerikingarna. I år är det 150 år sedan nationsmedlemmen Hugo Montgomery-Cederhielm […]

Hur hanterar Södermanlands-Nerikes nation personuppgifter?

När du skriver in dig i vår nation godkänner du samtidigt att vi lagrar de personuppgifterna du tillhandahåller oss i syfte att kunna registrera dig som medlem i vårt medlemssystem MELOS. De personuppgifter vi hämtar in från dig är nödvändiga för att kunna skicka ut terminsfakturor, skicka ut nationstidningen samt vid mejlkontakt. Du kan närsomhelst […]

Enkät om jämlikhet på Södermanlands-Nerikes nation

Vinn listplats till Brygganpremiären – hjälp oss att bli den mest jämlika av nationer! 🌈 Den här enkäten tar 5 minuter att genomföra och hjälper oss i vårt jämlikhetsarbete. Den handlar om din upplevelse av Snerikes och vårt jämlikhetsarbete. Enkäten är anonym, men om du vill kan du fylla i din mejl på sista sidan […]

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt! Läs: Allmän […]

Enkät om jämställdhet

— English below — Under vårterminen har Snerikes startat en jämställdhetsgrupp eftersom vi tycker att alla ska känna sig välkomna och trygga på vår nation. Därför har vi tagit fram en enkät som handlar om vårt klimat på nationen för att få reda på just dina åsikter och din erfarenhet! Hjälp oss att förbättra vår […]

Landskap II

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Kom och gör din demokratiska röst hörd! På terminens landskap väljer vi nationens ämbetsmän och om du vill bli engagerad i terminen är det ett perfekt tillfälle att komma och höra vad som finns att söka. Är du nyfiken de ämbeten som är lediga kan du […]