Majhälsning

En majhälsning till landsmän och landsmaninnor (eller kort och gott Majhälsningen) är seniorföreningens årsskrift. Den har utkommit regelbundet sedan 1928 och sammanfattar året som gått på nationen och i föreningen. Dessutom innehåller Majhälsningen varje år fördjupande artiklar, t.ex. om intressanta personer ur vår historia; om teater och spex; om musik; om nationskvarteret och dess byggnader; om hedersledamöter och jubilarer. Medlemmar av Seniorföreningen mottager varje år sitt eget exemplar av Majhälsningen. Den som är intresserad av nationshistoria och tycker om att skriva uppmanas att kontakta Förste kurator, som förmedlar kontakter till redaktörerna. I menyn till vänster finnes alla majhälsningar från 1928 till och med 2020.

Nedan kan du finna den senaste Majhälsningen från 2023

Seniorföreningen

Är du också en gammal Snärking? Gå då med i Seniorföreningen. Följ länken nedan för att läsa mer om föreningen och hur du gör för att bli medlem.

Seniorforeningen