Kallelse landskap III

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till terminens tredje ordinarie landskap måndagen 13 maj kl 18:30 i nationens festsal.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet.

Kallelse LSK III VT19