Kallelse Landskap I

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse landskap III

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till…

Kallelse högtidlandskap

Den 30 april kl 16.00 är nationens medlemmar kallade till högtidslandskap…

Kallelse till landskap II!

Härmed kallas du som är medlem av nationen till vårterminens…

Kallelse till terminens tredje och sista landskap!

Härmed kallas du som är medlem av nationen till höstterminens…

Kallelse till höstens andra landskap

Kära medlemmar, Härmed kallas ni till hösterminens andra…

Kallelse till landskap III

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till…

Högtidslandskap 30 april

Den 30 april kl 16.00 är det dags för högtidslandskap i Stavenowska…

Kallelse Landskap II 9 april

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till…

Landskap I den 5 feb 2018

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar…