Events

  • Utfrågning för Landskap I

    2022-02-02 : 17:00 - 18:00 

  • Landskap I å Södermanlands-Nerikes nation

    2022-02-07 : 18:00 - 22:00 

  • Recentiorsmottagning å Södermanlands-Nerikes nation

    2022-02-11