Utlysta poster till våren 2018!

Just nu är två poster utlysta.

Nedan hittar du utlysningen med mer info samt ansökningsmallen.

Vid frågor, mejla 1q@snerikes.se

Arbetsledare för jämställhetsgruppen

Städbolag

Ansökningsmall