Här finner du nationens stadgar. Det är de interna grundregler allt arbete på nationen utgår ifrån. Uppladdat 2016-10-13