Landskap III

Härmed kallas samtliga medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till Landskap III den 6 december klockan 18.30! Föredragningslistan finner ni nedan!

Förtidsröstningen kommer att ske:
onsdag 1 december 15-17
torsdag 2 december 16-18
fredag 3 december 13-15
samt på landskapsdagen mellan 16.30-18.30!

Föredragningslista landskap III