Kallelse LSK II HT 19

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till terminens andra ordinarie landskap måndagen 28 oktober kl 18:30 i nationens festsal.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet.

Kallelse LSK II HT19