Kallelse Landskap III

Härmed kallas samtliga medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till Landskap III som äger rum den 9 maj! Nedan finner ni den preliminära föredragningslistan.
Preliminär föredragningslista