Kallelse Landskap I

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till terminens första ordinarie landskap måndagen 9 september kl 18:30 i nationens festsal.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet.

Kallelse LSK I HT19