Dags att söka nationspoäng!

Nationspoäng får man för att ha engagerat sig i nationen – olika många beroende på ämbete. Dessa kan sedan användas till att söka resestipendier och utöka antal terminer i bostadskön (10 poäng ger en extra termin).

Nationspoängen tilldelas av stipendienämnden den 24 februari. Ansökningshandlingar finns på kuratorsexpeditionen under mottagningstid.

Lämna din ansökan i kuratorsexpeditionens brevlåda eller till förste kurator under ansökningsperioden 25 januari– 19 februari.

Vid frågor, kontakta 1q@snerikes.se.