Utlysta poster och tjänster för våren!

Nu finns ytterligare ett par poster och tjänster att söka inför våren!

Mer information hittar du i utlysningarna nedan.

Mallen för ansökan finns längst ner!

Utlysning jämlikhetsgrupp VT19

Utlysning släppchef VT 19 löpande

Utlysning städbolaget VT19 löpande

Mall för ansökan sveeng