Utlysta nationstjänster/post!

Här utlyses de poster och tjänster som inte tillsattes i somras.

Frågor om tjänsterna eller posten skickas till 3q@snerikes.se.

Vid ansökan, använd ansökningsmallen nedan.

Septembervärd – ansökan ska vara inskickad senast den 24 augusti

Släppchef – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september

Ljud- och ljusansvarig – ansökan ska vara inskickad senast den 14 september

Ansökningsmall