Utlysningar av poster och tjänster

Nu finns det ytterligare poster och tjänster att söka för vårterminen 2022 och höstterminen 2022!

Mall för ansökan / Application form

Poster och tjänster att söka:
Ekonomiassistent vt 22
IT-ansvarig vt 22
Kuratorsassistent vt 22 – ht 22
Kuratorsassistent vt 22
Medlem i jämlikhetsgruppen vt 22
Medlem i miljögruppen vt 22
Redaktionsassistent vt 22
Städbolag vt 22
Uthyrningsassistent vt 22
Arbetsledare för miljögruppen vt 22
DJ-ansvarig vt 22 – ht 22
Släppchef vt 22

Samtliga ansökningar ska ske via mallen ovan!