Utlysning SN-shop – Nationens profilprodukter

Nu går det att söka poster för att utöka nationens utbud av profilprodukter, se utlysning nedan.

Ansökan ska vara förste kurator tillhandla på 1q@snerikes.se senast 14 december!

Utlysning SN-shop HT20-VT21

Mall för ansökan