Utlysning nationsstipendier

Härmed utlyses nationsstipendier HT22. Ansökan är öppen till den 13 november. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider.

Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan.

Utlysning-Nationsstipendier-HT22

Nationsstipendier HT22