Utlysning nationsstipendier HT23

Härmed utlyses nationsstipendier HT23. Ansökan är öppen till den 22 november. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider.

Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan.

Nationsstipendier HT23