Utlysning IT-ansvarig VT 20

Nu utlyser vi tjänsten som IT-ansvarig.

Mer information finnes i utlysningen.

IT-ansvarig VT 20

Mall för ansökan