Utlysning av sittningsstipendier

Härmed utlyses två sittningsstipendier till Gåsbalen den 12 november.

Ansökan med alster ska vara 1q@snerikes.se tillhanda senast den 10 november kl. 12.00.

Höstsång HT22

Talet till gåsen HT22