Utlysning av poster och tjänster HT24

Härmed utlyses några poster och tjänster med start HT24. Sista ansökningsdag är den 1 augusti.

 

Mer information finns i utlysningarna

Ekonomiassistent HT24 3Q

Gasquekock HT24

Medlem i jämlikhetsgruppen HT24

Medlem i miljögruppen HT24

Redaktionsassistent HT24

Septembervärd HT24

Städbolag HT24

Städchef HT24

Uthyrningsassistent HT24

Uthyrningskock HT24

Utlysning 2 släppansvarig HT24

 

Mall för ansökan SveEng